Pleegouderverlof

Als je de pleegzorg van een minderjarig kind opneemt, heb je recht op minstens 6 weken pleegouderverlof. Vraag je verlof aan bij ons ziekenfonds.​​

Werknemer

Je verlof

Elke ouder heeft recht op 6 weken pleegouderverlof in het kader van langdurige pleegzorg van een minderjarig kind.

Je pleegzorgverlof moet starten binnen de 12 maanden na de inschrijving van je kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je gemeente.

Je verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Je bent niet verplicht om het maximaal aantal weken op te nemen. Je moet je verlof wel opnemen in volledige weken.

Het toegelaten pleegverlof wordt onder bepaalde omstandigheden verlengd:

 • Je recht wordt verlengd met 1 week vanaf 1 januari 2019, 2 weken vanaf 2021, 3 weken vanaf 2023, 4 weken vanaf 2025 en 5 weken vanaf 2027. Deze extra weken moeten verdeeld worden tussen de adoptieouders. Concreet kan in 2019 1 adoptieouder een extra week adoptieverlof opnemen.

 • Als je minderjarig kind een lichamelijke of geestelijke handicap van minstens 66 % heeft, wordt het maximale adoptieverlof verdubbeld.

 • Als je gelijktijdig 2 of meer minderjarige pleegkinderen onthaald, wordt het maximale pleegouderverlof verlengd met 2 weken per pleegouder.

Je uitkering  

Tijdens je pleegouderverlof behoud je je gewone loon voor de eerste 3 dagen ten laste van de werkgever.

Voor het resterende gedeelte ontvang je van ons ziekenfonds een uitkering aan 82 % van je begrensd brutoloon. 

Je aanvraag  

 1. Je dient een aanvraag​ in bij ons ziekenfonds. Voeg afhankelijk van de omstandigheden deze documenten toe:
  • Het pleegkind maakt deel uit van het gezin, maar woont volgens het Rijksregister niet op hetzelfde adres als de pleegouder: een document dat bewijst dat beiden toch dezelfde verblijfplaats hebben
  • Bij langdurige pleegzorg: een kopie van het plaatingsdocument
  • Bij pleegzorg van een kind met een handicap: bijkomend, een attest dat bewijst dat je kind een handicap van minstens 66 % heeft of onvoldoende punten heeft op de pijlers van de medisch-sociale schaal
  • Als er 2 adoptieouders zijn: ​bijkomend, een verklaring op eer van wie hoeveel weken opneemt.
 2. Dien ook een aanvraag in bij je werkgever. Ten minste 1 maand voor de aanvang van het pleegouderverlof per aangetekende brief waarin je de begin- en einddatum van het pleegverlof vermeldt.
 3. Je ontvangt dan van ons ziekenfonds een inlichtingenblad uitkeringen dat je moet invullen.
 4. Ook je werkgever ontvangt documenten ter invulling.
 5. Pas als alle gegevens weer in ons bezit zijn, kunnen wij je uitkering berekenen en betalen. Bezorg ze ons tijdig.
 6. Bezorg de bewijsstukken van het pleegouderverlof uiterlijk bij aanvang van het verlof aan je werkgever.
 7. Verwittig ons ziekenfonds bij het einde van het pleegouderverlof en bezorg ons een bewijs van werkhervatting.

Download het aanvraagformulier (.pdf).

Zelfstandige

​Je verlof

Elke ouder heeft recht op 6 weken pleegouderverlof in het kader van langdurige pleegzorg van een minderjarig kind.

Je pleegzorgverlof moet starten binnen de 12 maanden na de inschrijving van je kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je gemeente.

Je verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Je bent niet verplicht om het maximaal aantal weken op te nemen. Je moet je verlof wel opnemen in volledige weken.

Het toegelaten pleegverlof wordt onder bepaalde omstandigheden verlengd:

 • Je recht wordt verlengd met 1 week vanaf 1 januari 2019, 2 weken vanaf 2021, 3 weken vanaf 2023, 4 weken vanaf 2025 en 5 weken vanaf 2027. Deze extra weken moeten verdeeld worden tussen de adoptieouders. Concreet kan in 2019 1 adoptieouder een extra week adoptieverlof opnemen.

 • Als je minderjarig kind een lichamelijke of geestelijke handicap van minstens 66 % heeft, wordt het maximale adoptieverlof verdubbeld.

 • Als je gelijktijdig 2 of meer minderjarige pleegkinderen onthaald, wordt het maximale pleegouderverlof verlengd met 2 weken per pleegouder.

Je uitkering  

Je ontvangt een forfaitaire uitkering van 499,54 euro per week. Deze uitkering wordt in 1 keer uitbetaald, uiterlijk een maand na de aanvang van het verlof. De gehele periode adoptieverlof wordt je uitbetaald door je ziekenfonds.

Om als zelfstandige recht te hebben, moet je in regel zijn met de betalingen van de bijdrage voor jouw verzekeringskas van zelfstandigen.

Je aanvraag

 1. Je dient een aanvraag in bij ons ziekenfonds. Voeg afhankelijk van de omstandigheden deze documenten toe:
  • Het pleegkind maakt deel uit van het gezin, maar woont volgens het Rijksregister niet op hetzelfde adres als de pleegouder: een document dat bewijst beiden toch dezelfde verblijfplaats hebben
  • Bij langdurige pleegzorg: een kopie van het plaatingsdocument
  • Bij pleegzorg van een kind met een handicap: bijkomend, een attest dat bewijst dat je kind een handicap van minstens 66 % heeft of onvoldoende punten heeft op de pijlers van de medisch-sociale schaal
  • Als er 2 adoptieouders zijn: ​bijkomend, een verklaring op eer van wie hoeveel weken opneemt.
 2. Pas als alle gegevens weer in ons bezit zijn, kunnen wij je uitkering berekenen en betalen. Bezorg ze ons tijdig.

Download het aanvraagformulier (.pdf).

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering