Borstvoeding

​​Na je bevallingsverlof kan je borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes opnemen.

Borstvoedingsverlof

​Onbetaald borstvoedingsverlof

Er bestaat geen algemene regel over borstvoedingsverlof. Je kan aan je werkgever borstvoedingsverlof vragen, maar in principe is dit onbetaald.
 
 • Via een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst; geldig voor alle werknemers binnen een bedrijf of sector) kan je werkgever toch betaald borstvoedingsverlof voorzien.
 • Je kan ook gebruikmaken van ouderschapsverlof of tijdskrediet om borstvoeding te geven

Betaald borstvoedingsverlof

Je bent niet meer in bevallingsverlof, maar geeft wel borstvoeding. De arbeidsarts kan oordelen dat je werk gezondheidsrisico’s inhoudt voor je kind. Je bent bv. laborant, verpleger of kleuterleider. Als beschermende maatregel geldt er een volledige of gedeeltelijke werkverwijdering.
 
Volledige of gedeeltelijke werkverwijdering omwille van borstvoedingsverlof is maar mogelijk tot maximaal vijf maanden na de bevalling.

Je uitkering

 • Bij volledige werkverwijdering omwille van borstvoedingsverlof ontvang je van je ziekenfonds een uitkering van 60 % van je laatst verdiende brutoloon. De uitkering is echter wel beperkt tot een maximum.
 • Ben je in gedeeltelijke werkverwijdering, dan wordt de uitkering van je ziekenfonds verminderd met een deel van de inkomsten uit deze aangepaste activiteit. Ook hier geldt een maximum.

Je aanvraag

 1. Laat de eerste pagina van het getuigschrift invullen door je werkgever.
 2. Vul zelf de tweede pagina in.
 3. Breng het document binnen bij je ziekenfonds. 

Onze ziekenfondsadviseur geeft je meer informatie

 Maak een afspraak
 

Borstvoedingspauzes

​Pauzes op het werk

Na je bevallingsverlof heb je recht op borstvoedingspauzes, om je kindje melk te geven of om af te kolven. Dit recht geldt tot negen maanden na de geboorte van je kind:

 • Je hebt per dag recht op twee pauzes van 30 minuten als je minstens 7,5 uur per dag werkt. Deze pauzes kan je één of twee keer opnemen.
 • Je hebt recht op één pauze van 30 minuten als je minder dan 7,5 uur, maar minstens 4 uur werkt .
 • Je bepaalt je pauze(s) in overleg met je werkgever.

Je uitkering

Je hebt recht op een uitkering voor borstvoedingspauzes, die gelijk is aan 82% van het brutobedrag voor de uren of halve uren borstvoedingspauze.

Je aanvraag

 1. Verwittig je werkgever minstens twee maanden vooraf dat je borstvoedingspauzes wenst op te nemen. Voeg een getuigschrift toe, afgeleverd door een consultatiebureau of door een medisch getuigschrift.
 2. Elke maand levert de werkgever je een attest af voor het ziekenfonds. Hierop staat het loonverlies van de afgelopen maand.
 3. Bezorg dit attest zo snel mogelijk aan je ziekenfonds. Het attest geldt als aanvraagformulier voor je uitkering.
 4. Als alle gegevens in ons bezit zijn kunnen wij je uitkering berekenen en betalen.

Onze ziekenfondsadviseur geeft je meer informatie

Maak een afspraak

Informatie voor:

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering