Tijdens je ziekte

Tijdens je arbeidsongeschiktheid kan je een activiteit uitoefenen. Je kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een deeltijdse betaalde job doen, of een heel nieuw beroep aanleren.


Neem vooraf contact​ op met de adviserend-arts, zodat je samen kan nagaan wat haalbaar is en hoe je je activiteit met je ziekte-uitkering kan combineren. Start nooit een activiteit tijdens je ziekte zonder ons op de hoogte te brengen. Doe je dat toch? Dan eindigt je arbeidsongeschiktheid en verlies je je recht op een ziekte-uitkering.​

Wil je tijdens je ziekte op reis of verhuizen naar het buitenland? Contacteer ons 3 weken voor je vertrek om de adviserend-arts in te lichten en zijn toestemming te vragen. Vertrek je zonder toestemming, dan kan je je uitkering verliezen.


Meer weten? Download onze Wegwijs-brochure Weer aan de slag en ontdek al je opties om op je eigen tempo weer aan het werk te gaan.

​​​​​​

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering