Re-integratie

Ben je als werknemer of werkzoekende langer dan 2 maanden arbeidsongeschikt? Dan onderzoekt de adviserend-arts van ons ziekenfonds samen met jou of je weer aan het werk kan. Dat kan gedeeltelijk of volledig zijn, en je kan aangepast werk of hetzelfde werk als vroeger doen. Dit heet re-integratie.

 

Wat is een re-integratietraject?

Re-integratie betekent dat je arbeidsongeschikt bent en blijft, maar onderzocht wordt of en hoe je eventueel (gedeeltelijk) weer aan het werk kan. Je hoeft niet meteen voor de volle 100 % weer aan de slag. Je kan bijvoorbeeld 1 dag per week je oude job uitoefenen, of aan je werkgever aangepast werk vragen. Misschien kan je nooit nog je oude job uitoefenen maar kan je via een beroepsherscholing terug aan het werk. Alles hangt af van je gezondheidstoestand en je specifieke situatie.

In een re-integratietraject krijg je individuele begeleiding op maat. Op vraag van de overheid start de adviserend-arts een re-integratietraject op voor iedereen die 2 maanden ziek is.

Voordelen

Met een job verdien je niet alleen geld. Je hebt ook meer sociale contacten, je leert nieuwe vaardigheden en je hebt een beter gevoel van eigenwaarde. Een re-integratietraject helpt jou om in je eigen tempo terug te keren naar de arbeidsmarkt, terwijl je nog arbeidsongeschikt bent.

Voordelen van re-integratie:

 • Je behoudt altijd een deel van je uitkering, naast je loon.

 • Je re-integratie is aangepast aan je gezondheid.

 • Je krijgt individuele begeleiding op jouw maat.

Verloop van je re-integratietraject​

 1. Na 2 maanden ziekte ontvang je van ons ziekenfonds een vragenlijst. Kreeg je nog geen vragenlijst, maar heb je wel zin om je werk weer op te nemen? Dan kan je het re-integratietraject zelf opstarten. Download de vragenlijst (.pdf).

 2. Beantwoord de vragen correct. Alleen zo kan de adviserend-arts een goed beeld vormen van je situatie en het juiste advies geven. Ook als je erg ziek bent en nog niet aan werkhervatting denkt, moet je de vragenlijst invullen.

 3. Bezorg de ingevulde vragenlijst binnen de 2 weken terug aan ons ziekenfonds (adres adviserend-arts​).

 4. Als de adviserend-arts denkt dat re-integratie mogelijk is voor jou, dan verwijst hij je door of neemt hij contact op met jou.

  • Ben je in dienst bij een werkgever?

   • 5. De adviserend-arts van ons ziekenfonds verwijst je door naar de arbeidsarts van je werkgever.

   • 6. De arbeidsarts bespreekt de mogelijkheden voor re-integratie met jou, je werkgever en je behandelende arts.

   • 7. Als jij en je werkgever akkoor​d gaan met het voorstel, dan start je re-integratietraject.
    Tip! Ben je aangesloten bij de vakbond? Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde vóór je een re-integratietraject start. Hij kan je hierin begeleiden.

  • Ben je werkzoekende?

   1. 5. De adviserend-arts van ons ziekenfonds bespreekt de mogelijkheden voor re-integratie met jou, je behandelende arts en de VDAB.

   2. 6. Als je akkoord gaat met het voorstel, dan start je re-integratietraject.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering