Vrijwilligerswerk

Wil je tijdens je arbeidsongeschiktheid werken als vrijwilliger? Dat kan. Vrijwilligerswerk is een zinvolle tijdsbesteding die structuur geeft aan je leven. Opgelet, je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Praat erover met onze adviserend-arts.

Voor je begint

Voorwaarden

Als je vrijwilligerswerk wil doen tijdens je arbeidsongeschiktheid, dan moet je aan deze voorwaarden voldoen:
 
 • Je gezondheid laat je toe om het vrijwilligerswerk te doen.
 • Je blijft vanuit medisch standpunt arbeidsongeschikt.
 • De adviserend-arts​ van ons ziekenfonds moet bevestigen dat je het vrijwilligerswerk met je gezondheidstoestand kan combineren. We raden aan om vooraf contact op te nemen met de adviserend-arts.

Spreek erover met de adviserend-arts

Het is aan te raden om een afspraak te maken bij de adviserend-arts​ vóór je (opnieuw) aan de slag gaat als vrijwilliger. ​De adviserend-arts stelt vast of het vrijwilligerswerk dat je wil doen te combineren is met je gezondheid.
 
Tijdens de consultatie vraagt de adviserend-arts jou deze documenten en informatie:
 • een recent medisch verslag van de dokter die jou behandelt
 • welke activiteit je als vrijwilliger wil uitoefenen
 • hoeveel uur per week en op welke dagen je vrijwilligerswerk wil doen
 • de naam en het adres van de organisatie waarvoor je als vrijwilliger wil werken.

Tip: vul vooraf de informatienota in. Zo heeft de adviserend-arts alle nodige informatie over jouw vrijwilligerswerk. Download de informatienota of vraag een exemplaar in een ziekenfondskantoor in je buurt.

Als je gezondheid jou toelaat om vrijwilligerswerk te doen, dan geeft de adviserend-arts jou een verklaring van zijn beslissing.
 

Adres adviserend-arts.

Activiteiten

Voordelen

Vrijwilligerswerk is iets doen wat je graag doet. Je bouwt een sociaal netwerk uit en legt nieuwe contacten. Je krijgt er dankbaarheid voor terug. Soms leer je nieuwe vaardigheden die nuttig kunnen zijn voor je professionele leven.
 
En als je arbeidsongeschikt bent, dan kan vrijwilligerswerk een opstapje zijn naar genezing of re-integratie op de arbeidsmarkt.

Wat is vrijwilligerswerk?

Je bent vrijwilliger als je aan al deze voorwaarden voldoet:
 
 • Je doet iets voor een organisatie. Als je iets belangeloos doet voor jezelf, je familie of je vrienden, dan ben je geen vrijwilliger.
 • Je wordt niet betaald voor de activiteit die je doet. Je mag wel een kostenvergoeding krijgen, maar die moet aan de wettelijke regels voldoen.
 • Je kiest zelf of je als vrijwilliger wil werken en wanneer je ermee stopt. Niemand mag jou verplichten om vrijwilligerswerk te doen.

Dit is wel vrijwilligerswerk:

 • Je helpt mee op een feest van de seniorenvereniging in je buurt.
 • Je verzorgt het onthaal in een consultatiebureau.
 • Je bent monitor bij een jeugddienst.

Dit is geen vrijwilligerswerk:

 • Je helpt je buur elke maandag met de boodschappen.
 • Je zorgt wekelijks voor je zieke moeder.
 • Je neemt af en toe deel aan een activiteit van een vereniging.

Vergoeding

Als vrijwilliger krijg je geen loon, maar soms wel een kostenvergoeding. Ook als je arbeidsongeschikt bent, mag je zo’n beperkte vergoeding ontvangen, boven op je uitkering.

Je kiest tussen een forfaitaire of een reële vergoeding. Je mag beide vergoedingen niet combineren, behalve als je een beperkte terugbetaling van je vervoerskosten krijgt. De keuze die je maakt, geldt het hele kalenderjaar.

Forfaitaire kostenvergoeding

 • Je krijgt een vast bedrag.

 • Je hoeft de kosten die je gemaakt hebt niet te bewijzen.

 • Je mag maximaal 34,71 euro per dag en 1388,40 euro per jaar krijgen voor je vrijwilligerswerk.

Reële kostenvergoeding

 • Je krijgt een vergoeding voor de reële kosten die je gemaakt hebt.

 • Er is geen maximumbedrag voor de terugbetaling van je reële kosten.

 • Je moet je kosten bewijzen. Hou je ticketjes en facturen dus bij. Ook het aantal gereden kilometers moet je bewijzen.

 • Opgelet, voor de kilometervergoeding is er wel een maximumbedrag. Je mag maximaal 0,3460 euro/km krijgen voor verplaatsingen met de auto en 0,23 euro/km voor verplaatsingen met de fiets.

Forfaitaire vergoeding en beperkte terugbetaling vervoerskosten

Alleen als je een beperkte terugbetaling krijgt voor je verplaatsingen, mag je beide vergoedingen combineren.

 • Je krijgt een vast bedrag én een reële vergoeding voor je vervoerskosten.

 • Alleen je vervoerskosten moet je bewijzen.

 • Je mag voor maximaal 2000 km per jaar een vergoeding krijgen.

Respecteer de wettelijke maximumbedragen

Je hebt er alle belang bij om de wettelijke maximumbedragen te respecteren. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je je ziekte-uitkering moet terugbetalen voor alle dagen waarop je als vrijwilliger actief was.

 • Respecteer je de maximumbedragen? Dan zijn er geen gevolgen voor je ziekte-uitkering en hoef je je kostenvergoeding niet aan te geven aan de belastingen.

 • Respecteer je de maximumbedragen niet? Dan wordt je kostenvergoeding als een inkomen gezien. Je kan je ziekte-uitkering verliezen.

Meer weten?

Heb je zin om aan de slag te gaan als vrijwilliger, maar weet je niet goed waar te beginnen? Ons ziekenfonds biedt heel wat vrijwilligerswerk aan. Lees meer over vrijwilligerswerk bij ons ziekenfonds​.​

Meer informatie

​Heb je zin om aan de slag te gaan als vrijwilliger, maar weet je niet goed waar te beginnen? Ons ziekenfonds biedt heel wat vrijwilligerswerk aan.

Contacteer ons voor meer informatie. Wij gaan samen met jou op zoek naar een vrijwilligerstaak die aansluit bij je interesses en talenten.

Meer informatie over vrijwilligerswerk.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering