Op controle

​​De adviserend geneesheer van ons ziekenfonds kan je uitnodigen voor een medisch onderzoek. Dit is voorzien bij wet en je bent verplicht hieraan deel te nemen.

 

Tijdens de consultatie gaat de adviserend geneesheer na of je nog steeds arbeidsongeschikt bent. Is dat niet langer het geval, dan stopt je erkenning van arbeidsongeschiktheid. Je dient dan je werk of je werkloosheid te hervatten.

Verplichte controle

Ga je niet in op de uitnodiging voor de controle bij de adviserend geneesheer? Dan moeten wij de betaling van je uitkering stopzetten. Pas wanneer je op controle geweest bent bij de adviserend geneesheer en hij je verder arbeidsongeschikt verklaart, betalen wij opnieuw je uitkering uit. Als je zonder reden afwezig blijft op de controle, dan zal de adviserend geneesheer je erkenning van arbeidsongeschiktheid afsluiten.

Kan je je niet verplaatsen?

Ben je om medische redenen niet in staat op controle te gaan bij de adviserend geneesheer? Vraag dan aan de dokter die je behandelt om hiervoor een medisch attest te schrijven. Stuur dit vooraf op naar de adviserend geneesheer. Dan kan hij hiermee rekening houden voor hij je uitnodigt voor een medisch onderzoek.

Wat neem je mee?

Breng zoveel mogelijk medische documenten mee: radiografieën, voorgeschreven geneesmiddelen, uitleg van je huisarts ... Deze documenten helpen de adviserend geneesheer je ziekte of letsel zo goed mogelijk te onderzoeken.

Onze ziekenfondsadviseur geeft je meer informatie

 

Contacteer ons

Dienst Medische controle

03 285 43 45