Erkenning arbeidsongeschiktheid

​​Na ontvangst van je getuigschrift voert de adviserend-arts van ons ziekenfonds een controle uit. Hij onderzoekt of je aangifte voldoet aan de voorwaarden om een uitkering te ontvangen. Ben je zelfstandige? Dan ontvang je van ons nog een vragenlijst met betrekking tot je beroepsactiviteit. Die moet je invullen en terugsturen naar onze adviserend-arts.​​

 

Voorwaarden

 • Je moet volledig gestopt zijn met álle werkzaamheden en activiteiten.
 • Je bent voor minstens 66 % arbeidsongeschikt verklaard. 

Voor zelfstandigen gelden als bijkomende voorwaarden:

 • Je bent in regel met de betaling van de bijdragen voor de kas van zelfstandigen.
 • De begindatum van de ziekte kan nooit vroeger zijn dan de datum van ondertekening door de behandelende arts.

Documenten

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan onze adviserend-arts je erkennen als arbeidsongeschikt. Hij stuurt je dan een aantal documenten toe:

 • Erkenning van arbeidsongeschiktheid
  Met dit document bevestigt onze adviserend-arts dat je arbeidsongeschikt bent volgens de wettelijke criteria. Op het document vind je ook de begin- en einddatum van je erkende arbeidsongeschiktheid.
 • Inlichtingenblad uitkeringen
  Dit document moet je invullen en terugsturen. Het deel dat je werkgever of werkloosheidskas moet aanvullen, sturen wij rechtstreeks naar hen op. Daar hoef jij dus niets voor te doen.
 • Betaalwijze
  Op dit document vermeld je het rekeningnummer waarop wij je uitkeringen mogen storten. Vergeet het document niet te ondertekenen en bij te voegen bij de verzending van je inlichtingenblad.
 • Ongevalsaangifte
  Als je arbeidsongeschikt bent door een (arbeids)ongeval, dan krijg je hiervoor een specifiek formulier. Vul dit in en verstuur het samen met het inlichtingenblad en het formulier ‘Betaalwijze’.

Adres adviserend-arts.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering