Einde van je ziekte

Ga je vroeger dan de verwachte einddatum weer aan het werk? Of blijf je langer ziek dan de verwachte einddatum? Laat het ons tijdig weten.​​

Werknemers en werkzoekenden

​Als werknemer of werkzoekende stopt je arbeidsongeschiktheid:

  • de kalenderdag net na de einddatum die de adviserend-arts erkend heeft,
  • wanneer je opnieuw begint te werken of opnieuw werkloosheidsuitkeringen ontvangt,
  • wanneer de adviserend-arts vaststelt dat je opnieuw kan gaan werken,
  • wanneer je met vervroegd pensioen gaat of je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Blijf je langer ziek dan de verwachte einddatum? Laat je behandelend arts een nieuw 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' invullen en stuur het binnen 48 uur naar ons ziekenfonds.

Opnieuw aan het werk meteen na de einddatum?

Op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft je behandelend arts de begindatum en de einddatum van je ziekte ingevuld. Van ons ziekenfonds heb je een brief gekregen met de erkenning van de begin- en einddatum van je ziekte.

Je arbeidsongeschiktheid stopt onmiddellijk na de einddatum. Als je op de kalenderdag die volgt op de einddatum opnieuw kan gaan werken, dan hoef je ons ziekenfonds niet op de hoogte te brengen.

Ons ziekenfonds betaalt je uitkering tot en met de einddatum van je ziekte en sluit daarna automatisch je ziektedossier af.

Opnieuw aan het werk voor de einddatum?   

Kan je voor de einddatum op het getuigschrift weer gaan werken? Breng dan onmiddellijk ons ziekenfonds op de hoogte. Bezorg ons het formulier 'Bewijs van arbeidshervatting' via post of e-mail.

Als je opnieuw gaat werken zonder ons correct en tijdig op de hoogte te brengen, kunnen wij je uitkeringsdossier niet correct afsluiten. De uitkeringen die je onterecht krijgt, moet je terugbetalen.​

Download hier het formulier ‘Bewijs van arbeidshervatting’ (.pdf)

Nog ziek na de einddatum?

Blijf je langer ziek dan de verwachte einddatum? Laat je arts dan een nieuw 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' invullen en stuur het binnen 48 uur naar ons ziekenfonds.

Als je ons ziekenfonds niet op de hoogte brengt, dan weten wij niet dat je nog altijd ziek bent en krijg je geen uitkering meer.

Als je ons ziekenfonds te laat op de hoogte brengt, dan krijg je 10 % minder uitkering.

Medische controle

Als de adviserend-arts​ niet akkoord gaat met de einddatum die je behandelende arts voorstelde, dan nodigt hij je uit voor een medische controle. Maar ook als de adviserend-arts de voorgestelde einddatum erkend heeft, dan kan hij je uitnodigen voor een medische controle.

Als uit de medische controle blijkt dat je niet langer arbeidsongeschikt bent, dan maakt de adviserend-arts een einde aan je arbeidsongeschiktheid. De volgende dag moet je je werk of werkloosheid hervatten. Je krijgt een uitkering tot en met de dag van de medische controle.

Op (brug)pensioen

Ga je op je 65ste op pensioen? Dan gebeurt de omzetting van arbeidsongeschiktheid naar pensioen automatisch. Je hoeft hier dus niets voor te doen. Wij krijgen de nodige gegevens van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Ga je vóór je 65ste op (brug)pensioen? Dan gebeurt de omzetting van arbeidsongeschiktheid naar pensioen niet automatisch. Om je pensioen te bekomen, moet je een aanvraag indienen bij je gemeentebestuur of op de website www.pensioenaanvraag.be.

De aanvraag kan je maximaal een jaar vooraf doen. Weet dat het even kan duren vooraleer je aanvraag administratief afgewerkt wordt. Verstuur dus tijdig je aanvraag. Hou er wel rekening mee dat je pensioen ten vroegste kan ingaan vanaf de maand die volgt op je aanvraag.

​​

Zelfstandigen

​Als zelfstandige stopt je arbeidsongeschiktheid:

  • de kalenderdag net na de einddatum die de adviserend-arts erkend heeft,
  • wanneer je je zelfstandige activiteit of om het even welke andere activiteit herneemt,
  • wanneer de adviserend-arts vaststelt dat je opnieuw kan gaan werken,
  • wanneer je met pensioen gaat of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Blijf je langer ziek dan de verwachte einddatum? Laat je arts een nieuw 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' invullen en stuur het binnen 48 uur naar ons ziekenfonds.

Opnieuw aan het werk meteen na de einddatum?

Op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft je behandelende arts de begindatum en de einddatum van je ziekte ingevuld. Van ons ziekenfonds heb je een brief gekregen met de erkenning van de begin- en einddatum van je ziekte.
 
Je arbeidsongeschiktheid stopt onmiddellijk na de einddatum. Als je op de kalenderdag die volgt op de einddatum opnieuw kan gaan werken, dan hoef je ons ziekenfonds niet op de hoogte te brengen.
 
Ons ziekenfonds betaalt je uitkering tot en met de einddatum van je ziekte en sluit daarna automatisch je ziektedossier af.

Opnieuw aan het werk voor de einddatum?

Kan je voor de einddatum op het getuigschrift weer gaan werken? Breng dan onmiddellijk ons ziekenfonds op de hoogte. Vul zelf het formulier 'Bericht van arbeidshervatting' (de 'gele kaart') in en bezorg het aan ons ziekenfonds.

Als je het 'Bericht van arbeidshervatting' niet invult en opnieuw gaat werken zonder ons op de hoogte te brengen, dan kunnen wij je ziektedossier niet afsluiten. De uitkeringen die je onterecht krijgt, moet je terugbetalen.

 

Nog ziek na de einddatum?

Blijf je langer ziek dan de verwachte einddatum? Laat je arts dan een nieuw 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' invullen en stuur het binnen 48 uur naar ons ziekenfonds.

Als je ons ziekenfonds niet op de hoogte brengt, dan weten wij niet dat je nog altijd ziek bent en krijg je geen uitkering meer.

Als je ons ziekenfonds te laat op de hoogte brengt, dan krijg je 10 % minder uitkering.

Medische controle

Als de adviserend-arts niet akkoord gaat met de einddatum die je behandelende arts voorstelde, dan nodigt hij je uit voor een medische controle. Maar ook als de adviserend-arts de voorgestelde einddatum erkend heeft, dan kan hij je uitnodigen voor een medische controle.
 
Als uit de medische controle blijkt dat je niet langer arbeidsongeschikt bent, dan maakt de adviserend-arts​ een einde aan je arbeidsongeschiktheid. De volgende dag moet je je werk of werkloosheid hervatten. Je krijgt een uitkering tot en met de dag van de medische controle.

Op pensioen

Ga je op je 65ste op pensioen? Dan gebeurt de omzetting van arbeidsongeschiktheid naar pensioen automatisch. Je hoeft hier dus niets voor te doen. Wij krijgen de nodige gegevens van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering