Je uitkering voor invaliditeit

​​Vanaf je 2de ziektejaar krijg je een uitkering voor invaliditeit. ​Je kan hier de betaalkalender (uitbetalingskalender) en de bedragen raadplegen.​​​​​​​

Uitbetaling uitkering

Maandelijkse uitkering

De uitkering voor invaliditeit wordt maandelijks aan het einde van de maand uitbetaald. Het geld van je uitkering wordt gestort op het rekeningnummer dat je opgegeven hebt.

Het bedrag van je uitkering kan verminderd worden als je nog een vergoeding krijgt als gevolg van een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een ongeval gemeen recht, enzovoort.

Alle uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid worden altijd berekend en betaald op basis van een week met 6 werkdagen. Ook als je altijd 5 dagen per week gewerkt hebt, wordt je uitkering omgezet naar een 6-daagse werkweek en krijg je voor 6 dagen per week een uitkering. Dit is dus normaal en daar hoef je je geen zorgen over te maken.

Betaalkalender invaliditeitsuitkering

​​Perio​de​

Bet​​al​in​g

Vermoedel​ijk op je rekening​​

​december 2018
19.12.2018
​24.12.2018
​januari 2019

​29.01.2019

01.02.2019

​februari 2019

​26.02.2019

01.03.2019

​maart 2019

​27.03.2019

​01.04.2019

​april 2019

​26.04.2019

​02.05.2019

​mei 2019

​27.05.2019

30.05.2019

​juni 2019

​26.06.2019

​01.07.2019

​juli 2019

​29.07.2019

​01.08.2019

​augustus 2019

​28.08.2019

02.09.2019

​september 2019

​26.09.2019

01.10.2019

oktober 2019

​29.10.2019

​04.11.2019

​november 2019

​27.11.2019

​02.12.2019

​december 2019

19.12.2019

24.12.2019

 

Bedrag uitkering

Werknemers

De uitkering voor invaliditeit bedraagt:

  • 65 % van je laatste brutoloon voor personen met gezinslast
  • 55 % van je laatste brutoloon voor alleenstaanden
  • 40 % van je laatste brutoloon voor samenwonenden

Het bedrag van je uitkering wordt begrensd. Je uitkering kan nooit meer bedragen dan een vooraf bepaald maximumbedrag en nooit minder dan een vooraf bepaald minimumbedrag.

Was je werkloos op het moment dat je arbeidsongeschikt werd? Dan wordt je uitkering voor invaliditeit berekend op basis van het basisloon (bepaald door de instelling die je werkloosheidsuitkeringen betaalde).

Bekijk het overzicht van de minimum- en maximumbedragen.​

Zelfstandigen

Als zelfstandige ontvang je een forfaitair bedrag. Dat bedrag is afhankelijk van je gezinssamenstelling en de inkomsten van je gezinsleden of huisgenoten. Ook het feit of je bedrijf al dan niet is stopgezet, beïnvloedt de daguitkering.

Er bestaan 6 verschillende forfaitaire dagbedragen:

  • dagbedrag met gezinslast zonder stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag met gezinslast met stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor alleenstaande zonder stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor alleenstaande met stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor samenwonende zonder stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor samenwonende met stopzetting van bedrijf

De gezinssamenstelling wordt nagegaan op basis van de gegevens van het Rijksregister. ​

Inhaalpremie mei

Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent (invaliditeit), heb je mogelijk recht op een jaarlijkse inhaalpremie, ook wel vakantiegeld voor invaliden genoemd. Je ontvangt deze premie bovenop je uitkering voor de maand mei.​

Voor wie?

Je moet aan 2 voorwaarden voldoen:

 • Je was op 31 december van het voorgaande jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt.

 • Je hebt dit jaar in mei nog altijd recht op uitkeringen.

Ons ziekenfonds gaat na of je recht hebt op de inhaalpremie. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Berekening inhaalpremie

Werknemer of werkzoekende

 • 346,93 euro als je op 31 december 2018 minstens 1 jaar arbeidsongeschikt was

 • 376,93 euro als je op 31 december 2018 minstens 1 jaar arbeidsongeschikt was én gezinshoofd bent.

 • 590,82 euro als je op 31 december 2018 minstens 2 jaar arbeidsongeschikt was

 • 661,16 euro als je op 31 december 2018 minstens 2 jaar arbeidsongeschikt was én gezinshoofd bent.

Zelfstandige

Je ontvangt een inhaalpremie van 229,07 euro.​

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering