Je uitkering voor invaliditeit

Vanaf je tweede ziektejaar krijg je een uitkering voor invaliditeit. ​Je kan hier de betaalkalender (uitbetalingskalender) en de bedragen raadplegen.​​​​​​

Uitbetaling uitkering

Maandelijkse uitkering

De uitkering voor invaliditeit wordt maandelijks aan het einde van de maand uitbetaald. Het geld van je uitkering wordt gestort op het rekeningnummer dat je opgegeven hebt.

Het bedrag van je uitkering kan verminderd worden als je nog een vergoeding krijgt als gevolg van een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een ongeval gemeen recht, enzovoort.

Alle uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid worden altijd berekend en betaald op basis van een week met 6 werkdagen. Ook als je altijd 5 dagen per week gewerkt hebt, wordt je uitkering omgezet naar een 6-daagse werkweek en krijg je voor 6 dagen per week een uitkering. Dit is dus normaal en daar hoef je je geen zorgen over te maken.

Betaalkalender invaliditeitsuitkering

 

​​Perio​de​

Bet​​al​in​g

Vermoedel​ijk op je rekening​​

​december 2017
19.12.2017
​22.12.2017
​januari 2018

​29.01.2018

01.02.2018

​februari 2018

​26.02.2018

01.03.2018

​maart 2018

​28.03.2018

​03.04.2018

​april 2018

​26.04.2018

​02.05.2018

​mei 2018

​29.05.2018

​01.06.2018

​juni 2018

​27.06.2018

​02.07.2018

​juli 2018

​27.07.2018

​01.08.2018

​augustus 2018

​29.08.2018

03.09.2018

​september 2018

​26.09.2018

01.10.2018

oktober 2018

​29.10.2018

​02.11.2018

​november 2018

​28.11.2018

​03.12.2018

​december 2018

19.12.2018

24.12.2018

 

Bedrag uitkering

Werknemers

De uitkering voor invaliditeit bedraagt:

  • 65 % van je laatste brutoloon voor personen met gezinslast
  • 55 % van je laatste brutoloon voor alleenstaanden
  • 40 % van je laatste brutoloon voor samenwonenden

Het bedrag van je uitkering wordt begrensd. Je uitkering kan nooit meer bedragen dan een vooraf bepaald maximumbedrag en nooit minder dan een vooraf bepaald minimumbedrag.

Was je werkloos op het moment dat je arbeidsongeschikt werd? Dan wordt je uitkering voor invaliditeit berekend op basis van het basisloon (bepaald door de instelling die je werkloosheidsuitkeringen betaalde).

Bekijk het overzicht van de minimum- en maximumbedragen.​

Zelfstandigen

Als zelfstandige ontvang je een forfaitair bedrag. Dat bedrag is afhankelijk van je gezinssamenstelling en de inkomsten van je gezinsleden of huisgenoten. Ook het feit of je bedrijf al dan niet is stopgezet, beïnvloedt de daguitkering.

Er bestaan 6 verschillende forfaitaire dagbedragen:

  • dagbedrag met gezinslast zonder stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag met gezinslast met stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor alleenstaande zonder stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor alleenstaande met stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor samenwonende zonder stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor samenwonende met stopzetting van bedrijf

De gezinssamenstelling wordt nagegaan op basis van de gegevens van het Rijksregister. ​

Inhaalpremie mei

Wie ontvangt de inhaalpremie?

Werd je arbeidsongeschikt als werknemer, werkzoekende of zelfstandige, dan heb je in mei mogelijk recht op de inhaalpremie, ook wel vakantiegeld voor invaliden genoemd.
 

Je moet hiervoor aan 2 voorwaarden voldoen:

 • Je bent op 31 december van het voorgaande jaar 1 jaar of 2 jaar (of langer) arbeidsongeschikt.
 • Je bent dit jaar in mei nog altijd arbeidsongeschikt. 

Hoeveel bedraagt de inhaalpremie?

 • Was je als werknemer of werkzoekende op 31 december 2017 minstens 1 jaar arbeidsongeschikt, dan ontvang je bovenop je uitkering voor mei 320,54 euro.
 • Was je als werknemer of werkzoekende op 31 december 2017 minstens 2 jaar arbeidsongeschikt, dan ontvang je bovenop je uitkering voor mei 540,04 euro.
   • Ben je hoofd van het gezin? Dan krijg je in mei een hoger bedrag, namelijk 599,20 euro.
 • Was je als zelfstandige op 31 december 2017 minstens 1 jaar arbeidsongeschikt, dan ontvang je bovenop je uitkering voor mei 216,50 euro. 

Automatische uitbetaling

Wij gaan na of je recht hebt op de inhaalpremie. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering