Adoptieverlof

​Als adoptievader of adoptiemoeder kan je adoptieverlof aanvragen. De regeling verschilt voor werknemers en zelfstandigen.​

Werknemer

​Je verlof 

Je hebt recht op 6 weken adoptieverlof per adoptieouder bij de adoptie van een minderjarig kind.

Je verlof moet starten binnen de 2 maanden na de inschrijving van je kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je gemeente. Bij een internationale adoptie kan het verlof starten vóór de inschrijving. In dit geval kan je je verlof laten beginnen vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing van de gemeenschapsinstelling.

Je verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Je bent niet verplicht om het maximaal aantal weken op te nemen. Je moet je verlof wel opnemen in volledige weken.

Het toegelaten adoptieverlof wordt onder bepaalde omstandigheden verlengd:

 • Je recht wordt verlengd met 1 week vanaf 1 januari 2019, 2 weken vanaf 2021, 3 weken vanaf 2023, 4 weken vanaf 2025 en 5 weken vanaf 2027. Deze extra weken moeten verdeeld worden tussen de adoptieouders. Concreet kan in 2019 1 adoptieouder een extra week adoptieverlof opnemen.

 • Als je minderjarig kind een lichamelijke of geestelijke handicap van minstens 66 % heeft, wordt het maximale adoptieverlof verdubbeld.

 • Als je gelijktijdig 2 of meer minderjarige kinderen adopteert, wordt het maximale adoptieverlof verlengd met 2 weken per adoptieouder.

Je uitkering  

Tijdens je adoptieverlof behoud je je gewone loon voor de eerste 3 dagen ten laste van de werkgever.

Voor het resterende gedeelte van het adoptieverlof ontvang je van ons ziekenfonds een uitkering aan 82 % van je begrensd brutoloon. 

Je aanvraag  

 1. Je dient een aanvraag in bij ons ziekenfonds. Voeg afhankelijk van de omstandigheden deze documenten toe:
  • Bij binnenlandse adoptie: een kopie van het verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank of een kopie van de adoptieakte
  • Bij internationale adoptie: een kopie van het bewijs van registratie van een buitenlandse beslissing afgeleverd door de FOD Justitie of een kopie van de goedkeuring van de beslissing van de gemeenschapsinstelling 
  • Bij adoptie van een kind met een handicap: bijkomend, een attest dat bewijst dat je kind een handicap van minstens 66 % heeft of onvoldoende punten heeft op de pijlers van de medisch-sociale schaal
  • Als er 2 adoptieouders zijn: ​bijkomend, een verklaring op eer van wie hoeveel weken opneemt.
 2. Dien ook een aanvraag in bij je werkgever. Ten minste 1 maand voor de aanvang van het adoptieverlof per aangetekende brief waarin je de begin- en einddatum van het adoptieverlof vermeldt.
 3. Je ontvangt dan van ons ziekenfonds een inlichtingenbla​d uitkeringen​ dat je moet invullen.
 4. Ook je werkgever ontvangt documenten ter invulling.
 5. Pas als alle gegevens weer in ons bezit zijn, kunnen wij je uitkering berekenen en betalen. Bezorg ze ons tijdig.
 6. De bewijsstukken van de adoptie zelf dien je uiterlijk bij de aanvang van het verlof aan je werkgever te bezorgen.

 7. Verwittig ons ziekenfonds bij het einde van het adoptieverlof en bezorg ons een bewijs van werkhervatting.

Download het aanvraagformulier (.pdf).

Zelfstandige

​Je verlof 

Je hebt recht op 6 weken adoptieverlof per adoptieouder bij de adoptie van een minderjarig kind.

Je verlof moet starten binnen de 2 maanden na de inschrijving van je kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je gemeente. Bij een internationale adoptie kan het verlof starten vóór de inschrijving. In dit geval kan je je verlof laten beginnen vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing van de gemeenschapsinstelling.

Je verlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Je bent niet verplicht om het maximaal aantal weken op te nemen. Je moet je verlof wel opnemen in volledige weken.

Het toegelaten adoptieverlof wordt onder bepaalde omstandigheden verlengd:

 • Je recht wordt verlengd met 1 week vanaf 1 januari 2019, 2 weken vanaf 2021, 3 weken vanaf 2023, 4 weken vanaf 2025 en 5 weken vanaf 2027. Deze extra weken moeten verdeeld worden tussen de adoptieouders. Concreet kan in 2019 1 adoptieouder een extra week adoptieverlof opnemen.

 • Als je minderjarig kind een lichamelijke of geestelijke handicap van minstens 66 % heeft, wordt het maximale adoptieverlof verdubbeld.

 • Als je gelijktijdig 2 of meer minderjarige kinderen adopteert, wordt het maximale adoptieverlof verlengd met 2 weken per adoptieouder.

Je bent zelfstandige in bijberoep

Je hebt dezelfde rechten op adoptieverlof als een werknemer.

Gedurende je adoptieverlof dien je wel je zelfstandige activiteit in bijberoep stop te zetten.

Je uitkering  

Je ontvangt een forfaitaire uitkering van 499,54 euro per week. Deze uitkering wordt in 1 keer uitbetaald, uiterlijk een maand na de aanvang van het verlof. De gehele periode adoptieverlof wordt je uitbetaald door je ziekenfonds.

Om als zelfstandige recht te hebben, moet je in regel zijn met de betalingen van de bijdrage voor jouw verzekeringskas van zelfstandigen.

Je aanvraag  

 1. Vraag je adoptieverlof aan bij ons ziekenfonds. Voeg afhankelijk van de omstandigheden deze documenten toe:
  • Bij binnenlandse adoptie: een kopie van het verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank of een kopie van de adoptieakte
  • Bij internationale adoptie: een kopie van het bewijs van registratie van een buitenlandse beslissing afgeleverd door de FOD Justitie of een kopie van de goedkeuring van de beslissing van de gemeenschapsinstelling 
  • Bij adoptie van een kind met een handicap: bijkomend, een attest dat bewijst dat je kind een handicap van minstens 66 % heeft of onvoldoende punten heeft op de pijlers van de medisch-sociale schaal
  • Als er 2 adoptieouders zijn: ​bijkomend, een verklaring op eer van wie hoeveel weken opneemt.
 2. Vermeld wanneer en hoeveel weken adoptieverlof je opneemt.

Download het aanvraagformulier (.pdf).​

Informatie voor:

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering