Overzicht tandzorgen

Onze tandverzekering betaalt een heel aantal tandzorgen terug. Ook de dure tandzorgen, waarvoor je niet kan rekenen op een terugbetaling van de ziekteverzekering.​

 

​​​

​​Tandproblemen voorkomen: ‘preventieve tandverzorging’

Een regelmatig bezoek aan de tandarts laat de tandarts toe om tandproblemen tijdig op te sporen en te voorkomen dat er ernstige problemen ontstaan. Tijdens een mondonderzoek kan de tandarts vaststellen of er een risico is op tandbederf en of het tandvlees aangetast is. 
 
Onze tandverzekering betaalt 100 % van je kosten terug voor volgende preventieve tandzorgen:
 
 • alle raadplegingen (opgenomen in de nomenclatuur)
 • mond- en tandonderzoeken
 • verwijderen van tandsteen
 • verzegelen van groeven en putjes
 • profylactisch reinigen
 • bepalen van de parodontale index (DPSI-index)

Tandproblemen herstellen: ‘curatieve tandverzorging’

Curatieve tandzorg is een breed begrip. Het omvat een heel aantal technische ingrepen, zoals tanden trekken (‘extractie’), tanden vullen, bewarende verzorging, mondradiologie, kleine mondchirurgie, ...
 
Onze tandverzekering betaalt 50 % of 90 % van je kosten terug* voor volgende curatieve zorgen:
 
 • tanden trekken (tandextractie)
 • bewarende tandverzorging, zoals vullen van gaatjes
 • mondradiologie
 • kleine mondchirurgie
 • supplement voor dringende technische verstrekkingen

Tandvleesaandoeningen: ‘parodontologie’

De ‘parodontologie’ richt zich op de diagnose en behandeling van tandvleesaandoeningen en/of andere weefsels die rond de tand zitten.  
  
Onze tandverzekering betaalt 50 % of 90 % van je kosten terug* voor parodontologische zorgen. 

De positie van de tanden: ‘orthodontie’

‘Orthodontie’ ken je het meeste van de ‘blokjes’ of beugels. ‘Orthodontie’ heeft te maken met de stand van de tanden en/of kaken. Stelt de tandarts een afwijkende tandpositie vast? Dan verwijst hij je door naar een orthodontist. Dat is een tandarts die gespecialiseerd is in vooruitstekende en scheefgroeiende tanden, een verkeerde positie van de kaak, …
  
Onze tandverzekering betaalt 60 % van je kosten terug voor orthodontie.

Een nieuw gebit: ‘tandprothesen’

Als je één of meerdere natuurlijke tanden verliest, zorgt een tandprothese voor een stralend, nieuw gebit.
  
Onze tandverzekering betaalt 50 % of 80 % van je kosten terug** voor tandprothesen.

Nieuwe wortels: ‘tandimplantaten’

Je tandarts stelt vast dat de kwaliteit van je tanden achteruit gaat. Eén tand is er echt erg aan toe en moet eruit. Daar moet een nieuwe tand in de plaats komen. Deze ingreep gebeurt vaak aan de hand van ‘tandimplantaten’.
 
Een tandimplantaat is een schroef die chirurgisch in het kaakbot wordt aangebracht als een soort kunstwortel. Die 'nieuwe' wortel kan dan als steun dienen voor een prothese.
 
Onze tandverzekering betaalt 50 % of 80 % van je kosten terug** voor tandimplantaten. 
 

Doe jij aan preventie? Dan krijg je meer terug!

Door aan preventie te doen, voorkom je tandproblemen. Daarom komen we in bepaalde gevallen meer tegemoet als je aan preventie doet. Dit houdt in dat je het vorige kalenderjaar minstens één terugbetaling voor tandzorgen kreeg.

Samenvattende tabel

Preventief gedrag​ Geen preventief gedrag​
​Preventieve tandzorgen 100%​ 100%​
​Curatieve tandzorgen 90%​ 50%​
​Parodontologie 90%​ 50%​
​Orthodontie 60%​ 60%​
​Tandimplantaten 80%​ 50%​
​Tandprothesen 80%​ 50%​

De bovenstaande percentages worden toegepast op de door de verzekerde ingediende kosten, na aftrek van de wettelijke tegemoetkoming, de aanvullende verzekering, eventuele andere verzekeringen, en mits rekening te houden met de verzekeringsgrenzen. Als het gaat om verstrekkingen waarvoor geen tegemoetkoming is van de verplichte ziekteverzekering, noch van enige andere verzekering, nemen we het volledige bedrag (behoudens eventuele uitsluitingen) in aanmerking om de terugbetaling te berekenen. Onze tandverzekering betaalt nooit meer terug dan je werkelijke kosten.​ 

 
 
*Onze tandverzekering betaalt 50 % van je kosten voor curatieve tandzorgen en parodontologie terug. Als je in het vorige kalenderjaarjaar minstens één terugbetaling voor tandzorgen kreeg, dan krijg je 90 % van de kosten terugbetaald.
**Onze tandverzekering betaalt je kosten voor tandprothesen en implantaten voor 50 % terug. Als je in het vorige kalenderjaar minstens één terugbetaling kreeg voor tandzorgen, krijg je 80 % van de kosten terugbetaald.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering