Dienst Maatschappelijk Werk

​Een plotse ziekte, langdurige gezondheidsproblemen, een blijvende handicap, nood aan extra zorg door ouderdom, …

De dienst Maatschappelijk Werk (DMW) helpt je met al deze problemen. We bieden je een luisterend oor en zoeken samen met jou, in alle discretie naar de gepaste oplossing voor je persoonlijke situatie. Iedereen kan gratis een beroep doen op onze hulp, maar ons aanbod is vooral gericht op personen die problemen ondervinden door handicap, ziekte of ouderdom én hun mantelzorgers.

 Ontdek in deze brochure wat de
Dienst Maatschappelijk Werk
voor jou kan doen.

 

Bestel gratis de folder: 


Resterende karakters: 1800
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

 

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering