Zwanger van een meerling

Wanneer bij de echografie blijkt dat jullie niet één maar meerdere kindjes verwachten, is er naast blijdschap over de zwangerschap misschien ook sprake van andere gevoelens. Vele toekomstige ouders vragen zich af of ze het wel zullen aankunnen. Een meerling grootbrengen vraagt toch een extra inspanning op mentaal, fysiek en financieel vlak. Door je goed voor te bereiden en tijdig hulp in te schakelen is de berg waar jullie in het begin tegen op kijken misschien maar half zo hoog meer.

Een-, twee- of meereiig

Een meerling kan ontstaan uit één of meerdere eicellen. Vandaar de benaming een-, twee- of meereiig.

Eeneiige tweelingen ontstaan uit één eicel die door één zaadcel bevrucht wordt. Bij een van de eerste celdelingen vindt er een splitsing plaats en ontstaat er niet in 1 groepje cellen, maar in 2 groepjes cellen die zich apart ontwikkelen tot twee embryo’s. Twee-eiige tweelingen ontstaan uit een dubbele eisprong: twee verschillende eicellen worden op hetzelfde moment door twee verschillende zaadcellen bevrucht.

Enkel als een tweeling van een verschillend geslacht geboren wordt, ben je meteen zeker dat het om een twee-eiige tweeling gaat. In alle andere gevallen heb je verder onderzoek nodig, in de eerste plaats van de nageboorte. Baby’s die zich in één vruchtzak hebben ontwikkeld, zijn altijd eeneiig. Het omgekeerde is echter niet noodzakelijk waar: wanneer ze uit twee verschillende vruchtzakken komen, kunnen ze zowel een- als twee-eiig zijn. Daarom kan ook een onderzoek van de bloedgroep of zelfs van het DNA nodig zijn. Na verloop van tijd brengen de gelijkenissen en de verschillen tussen de kinderen wel duidelijkheid, maar ook dat is geen waterdicht bewijs. Zelfs ouders blijken zich opvallend vaak te vergissen als je hen vraagt of hun tweeling een- of twee-eiig is!

Drielingen en nog hogere meerlingen kunnen eeneiig, meereiig of een combinatie van beide zijn. Spontane drielingzwangerschappen zijn zeldzamer dan tweelingzwangerschappen: ongeveer 1 op 7000 zwangerschappen. Spontane vierlingenzwangerschappen zijn nog zeldzamer.

Ontstaan meerlingen

Waardoor eeneiige meerlingen ontstaan, daarover tasten we nog in het duister.

Bij de twee-eiige is dat anders. Behalve het ras spelen nog andere factoren een rol. In de eerste plaats erfelijkheid. Er zou een bepaald gen verantwoordelijk zijn voor meervoudige eisprongen. Het kan zowel door vader als moeder doorgegeven worden. Mannen kunnen natuurlijk zelf geen meerling ter wereld brengen, maar het gen wel doorgeven aan hun dochters. Dat verklaart waarom dit fenomeen vaak in families voorkomt en daarbij een generatie overslaat. Verder neemt de kans op een twee-eiige meerling toe naarmate de moeder ouder is en al meer kinderen gehad heeft. Ook vruchtbaarheidsbehandelingen verhogen de kans op een meerling.

Hoe sterk lijken meerlingen op elkaar?

Eeneiige meerlingen hebben identiek genetisch materiaal. Ze lijken daardoor op elkaar als twee druppels water en zijn altijd van hetzelfde geslacht. Als je goed kijkt, zie je wel kleine verschillen, maar die zijn het gevolg van invloeden van buitenaf tijdens hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld, een verschil in de vorm van de hoofdjes, kan het gevolg zijn van de druk die erop werd uitgeoefend tijdens de geboorte. Als een van de twee tengerder is dan de ander, komt dat waarschijnlijk omdat hij in de baarmoeder minder voeding kreeg, iets wat vaak voorkomt.

Twee-eiige meerlingen delen de helft van elkaars genen. Ze lijken evenveel op elkaar als iedere willekeurige broer of zus in een gezin, maar zijn toevallig net even oud. Twee-eiige meerlingen kunnen van hetzelfde of van een verschillend geslacht zijn.

Risico's bij meerlingzwangerschap

Het vrouwenlichaam is eigenlijk niet gemaakt om meer dan één kind tegelijk ter wereld te brengen. Daarom komen complicaties tijdens de zwangerschap van een meerling vaak voor.

Vroeggeboorte (voor 37 weken zwangerschap) komt vaak voor en is meestal het gevolg van vroegtijdige weeën. Meer dan een kwart van alle kindjes op een afdeling intensieve zorgen voor pasgeborenen zijn meerlingen.

Meerlingen groeien de laatste maanden van de zwangerschap meestal minder dan een eenling. Artsen zullen alert zijn voor groeiachterstand bij een meerlingzwangerschap. Wanneer uit de echografie blijkt dat dit het geval is, wordt er meestal een opname in het ziekenhuis geadviseerd. Bij een zwangerschap van meer dan 34 weken wordt er bij groeiachterstand vaak gekozen voor het beëindigen van de zwangerschap en de kindjes te laten geboren worden.

Daarnaast hebben vrouwen die zwanger zijn van meer dan één kindje meer kans om last te krijgen van een hoge bloeddruk. Net als alle zwangere vrouwen die hiermee kampen zullen ze extra begeleid worden en onder medisch toezicht opgevolgd worden.

Een complicatie die enkel voorkomt wanneer de tweeling dezelfde placenta deelt is het twin-to-twin transfusiesyndroom. Hierbij ontstaat er een verbinding tussen de slagaderen van het ene kind met de aderen van het andere kind en gaat er meer bloed van het ene kind naar het andere, dan dat er teruggaat. Er ontstaat dan een situatie waarbij één kind (hetgene bloed ‘weggeeft’) te maken krijgt met bloedarmoede en een tragere groei. Het andere kindje (dat teveel bloed ontvangt) krijg ook te maken met complicaties. Omdat het hartje het niet goed aankan om dit extra bloed rond te pompen zal er zich vocht opstapelen in het lichaam van deze baby. Deze aandoening is gevaarlijk maar komt gelukkig erg weinig voor. De gekozen behandeling is afhankelijk van de geneesheer en de specifieke situatie van de vrouw en foetussen.

Vragen en ervaringen delen

Verwacht je een meerling en heb je heel specifieke vragen, dan kan je steeds een extra afspraak aanvragen bij je arts of vroedvrouw.

Naast deze medische ondersteuning kan je ook ervaring uitwisselen met andere (toekomstige) ouders van meerlingen. Neem hiervoor een kijkje op www.meerlingen.org of www.twinsvzw.com.

Wens je meer informatie over meerlingenhulp bij tweelingen of drielingen? Bekijk dan hier alle praktische informatie.

 

Infosessies voor zwangere vrouwen

Gratis infosessie waar je alles komt te weten in verband met zwangerschapsrust, geboortegeschenken, kraamzorg,...

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering