Zwanger op latere leeftijd

Vandaag de dag staat de wetenschap heel ver en kunnen vrouwen nog op (zeer) late leeftijd bevrucht worden. Daar waar er vroeger geen zwangerschap meer mogelijk was vanaf de menopauze, kunnen vrouwen nu dankzij bijvoorbeeld in vitro fertilisatie (IVF) of eiceldonatie nog zwanger worden. Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen er echter meer problemen bij de bevruchting en zwangerschap optreden. De kans op chromosoomafwijkingen bij de baby wordt groter naarmate de leeftijd van de moeder vordert. In medische kringen spreekt men van een oudere zwangere vrouw vanaf de leeftijd van 35 jaar.

Risico's

Een risicoloze zwangerschap bestaat niet. De risico’s nemen echter toe naarmate de vrouw ouder wordt.

  • Miskraam (35 jaar: 1 op 5, 49 jaar: 1 op 2)

  • Aangeboren afwijkingen

  • Vroeggeboorte

  • Zwangerschapsdiabetes

  • Zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie)

  • Hoge bloeddruk

  • Dysmature geboorte (te laag geboortegewicht)

Een aangepaste prenatale diagnostiek (vruchtwaterpunctie, vlokkentest, …) wordt aangeraden vanaf de leeftijd van 35 jaar. Lees hier meer over de testen en onderzoeken die je kan doen.

Syndroom van down: screening

Het syndroom van Down (trisomie 21), ook wel eens mongolisme genoemd, is een aangeboren erfelijke afwijking. De baby heeft dan drie maal het chromosoom nummer 21 in plaats van twee maal. De kans op een kind met het syndroom van Down neemt aanzienlijk toe met de leeftijd van de moeder. Op de leeftijd van 25 is de kans 1 op 1250, op 30 jaar is dit 1 op 1000, op 35 jaar 1 op 400 en op de leeftijd van 40 jaar is de kans reeds toegenomen tot 1 op 100.

Tegenwoordig kan men in eerste instantie het risico nauwkeurig inschatten aan de hand van de ‘combinatietest’. Door rekening te houden met bepaalde waarden in het bloed van de moeder en te kijken naar de dikte van de nekplooi van de baby krijgt men een aangepaste kansberekening voor trisomie 21. Deze test gebeurt in het eerste trimester en is volledig veilig voor baby en moeder. Het blijft echter een inschatting en biedt dus geen absolute zekerheid.

Indien het resultaat van de combinatietest eerder hoog is (hoger dan 1 op 250), dan zal er waarschijnlijk worden voorgesteld om over te gaan tot een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Deze testen bieden zekerheid over het genetisch materiaal van de baby. Deze test geeft een risico op een miskraam van ongeveer 1 op 200.

Infosessies voor zwangere vrouwen

Gratis infosessie waar je alles komt te weten in verband met zwangerschapsrust, geboortegeschenken, kraamzorg,...

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering