Met lege handen

Slechts 8 op 1000 baby’s overlijdt in het eerste levensjaar (Bron K&G), maar als het jou overkomt, wacht je een zware taak. Uit de screeningsonderzoeken tijdens je zwangerschap kan blijken dat je baby geen of beperkte overlevingskansen heeft. Maar het kan ook zijn dat je baby onverwacht komt te overlijden. Je baby kan enkele uren, dagen of maanden geleefd hebben. Of misschien stierf hij net voor de geboorte. Iedere situatie is anders, een ding is echter steeds hetzelfde. Een jong leven is niet meer en de dromen van geluk en blijdschap waren in één klap van de tafel geveegd. Je blijft met lege handen achter.

Vroeg neo-nataal overlijden

Als je baby net na de geboorte of binnen de acht dagen overlijdt, spreken we van vroeg-neonataal overlijden. Als dit je overkomt, moet je op korte tijd veel beslissingen nemen. Beslissingen waar je misschien nooit eerder over nagedacht hebt. Als je baby net na de geboorte overlijdt, kan je in vertwijfeling zijn of er nu een geboorteakte opgesteld wordt, mag je een naam kiezen, mag je je kindje begraven?

De wet schrijft voor dat er voor ieder levend geboren kind een geboorteakte dient opgesteld te worden. Dit ongeacht het gewicht van de baby of de zwangerschapsduur. Het is aan de arts of vroedvrouw om vast te stellen of het kind levend geboren werd. Naast de geboorteakte, moet er ook een overlijdensakte opgesteld worden. Als de aangifte van geboorte en overlijden bij de burgerlijke stand op het zelfde moment plaatsvinden, wordt het kind alleen ingeschreven in het overlijdensregister.

Je mag voor je kind een naam kiezen, deze wordt vermeld op de geboorte- en overlijdensakte. Je hebt als ouder de keuze om je kind te laten begraven, cremeren of aan de wetenschap te schenken.

Onder zuigelingensterfte wordt het overlijden van een baby jonger dan 1 jaar verstaan. Hier stelt zich de vraag van de geboorteakte niet, maar blijven er natuurlijk nog tal van andere zaken over die geregeld moeten worden. 

Emotioneel

Naast alle praktische dingen die geregeld moeten worden, beleef je emotioneel ook een heel zware periode. Emoties waar je misschien geen blijf mee weet. Mensen uit je omgeving proberen je te steunen, of reageren anders dan je verwacht. Het kan zijn dat je steun vindt bij je partner, maar misschien hebben jullie ook net iets meer tijd alleen nodig. Als je geconfronteerd wordt met verlies, is het normaal dat je een rouwproces doormaakt. Een proces dat voor iedereen anders is. Toch zijn er een aantal stappen die iedereen, op zijn eigen tempo, lijkt door te maken.

  • het besef van het verlies

  • het doorleven van pijn en verdriet

  • je leven aanpassen, je leven zonder je kind een plaats geven

  • je overleden baby emotioneel een plaats geven en de draad van het leven weer oppakken

Volgende zaken kunnen eventueel helpen ter ondersteuning bij het grote verlies:

 • Neem rustig afscheid, hou je baby vast, kleed je baby aan en hou een afscheidsritueel, ...

 • Bewaar herinneringen zoals een voetafrdruk, lokje haar, ...

 • Het kennen van gegevens als lengte, gewicht, ... helpen het bestaan van het kind te concretiseren.

 • Probeer toch naar je kindje te kijken. Misschien wordt anders een beeld gevormd dat erger is dan de realiteit.  

 • Blijf praten over je gevoelens. Praat met vrienden, familie en buren over het kindje. Vaak praat niemand erover wat het verdriet alleen maar erger maakt. Ouders, grootouders, broertjes en/of zusjes, peter, meter, ... hebben recht om te rouwen, om over het kindje te spreken, ...  

 • Bescherm jezelf. De omgeving zal misschien, denkend te helpen, kwetsende dingen zeggen. Neem het hen niet kwalijk. Het gebeurt misschien zonder het te beseffen.  

 • Rouwen is niet gelijk aan vergeten. Het is leren houden van en leven doorheen de afwezigheid.  Voel je niet schuldig als je je begint beter te voelen.  

De werkgroep ‘Met lege handen – ouders van een overleden baby’ biedt steun aan ouders die geconfronteerd werden met het overlijden van een baby: www.metlegehanden.be.

Infosessies voor zwangere vrouwen

Gratis infosessie waar je alles komt te weten in verband met zwangerschapsrust, geboortegeschenken, kraamzorg,...

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering