Extra zorgen

Niet elke baby komt kerngezond ter wereld. Soms kan je tijdens je zwangerschap al  vernemen dat je baby extra zorgen nodig zal hebben (bijvoorbeeld op basis van screeningsonderzoeken). Maar evengoed kom je onverwachts voor een situatie te staan waarin je baby (ernstige) extra zorgen nodig heeft.

Premature baby

Als je baby te vroeg geboren werd, voor 37 weken zwangerschap, spreken we van een premature baby. Een premature baby vraagt extra zorgen. Afhankelijk van de zwangerschapsduur zal een andere medische behandeling opgestart worden. Voor deze medische zorgen zal je baby opgenomen worden op de afdeling neonatalogie van het ziekenhuis. Op deze afdeling gelden extra hygiëne voorschriften. Je kan dus niet zomaar binnen en buiten lopen.

De arts en het verplegend personeel zullen de medische verzorging voor je baby opnemen. Als je ouder geworden bent van een premature baby, ben je ouder geworden van een kwetsbare baby. Het kan ook zijn dat je je nog niet klaar voelde om al ouder te worden, het ouderschap is er dan ook te vroeg gekomen. Dit kan ervoor zorgen dat je als ouder niet meteen het gevoel hebt ‘ouder’ te zijn. Je kan bang zijn om je te hechten aan dat broze wezentje. Uit onderzoek blijkt dat ouders van premature baby’s een bijzondere stress ervaren. Om die stress weg te nemen, zijn onderstaande aandachtspunten belangrijk.

  • Stel voldoende vragen over de medische behandeling van je baby. Als je iets niet begrijpt, vraag dan aan de arts en verpleegkundigen het nog eens opnieuw uit te leggen. Ook als je het na deze tweede uitleg niet snapt, mag je blijven doorvragen.

  • Vraag meer uitleg over de pijn die je baby heeft of lijkt te hebben.

  • Zoek steun bij iemand uit je nabije omgeving. Dit kan je partner zijn, maar ook een goede vriendin of familielid kunnen je in deze periode ondersteunen.

Wees alert bij jezelf voor mogelijke signalen van een postnatale depressie. Door de stress van de vroeggeboorte heb je iets meer kans om een depressie te ontwikkelen. Een postnatale depressie die vroeg gedetecteerd en behandeld wordt draag je minder lang mee dan een langdurige depressie.

De Vlaamse Vereniging Voor Ouders van Couveuse Kinderen bundelt informatie over vroeggeboren kinderen.  Meer informatie vind je op  www.vvoc.be.

Ook op de website www.vroeggeboorte.nl vind je een bundeling van wetenschappelijke en medische informatie voor vroeggeboren kinderen. De website werd opgericht door een ouder van een vroeggeboren kind.

Baby met een handicap 

Als bij de geboorte blijkt dat je baby een handicap heeft (bijvoorbeeld syndroom van down), zal de kinderarts je hiervan op de hoogte brengen. Een handicap is echter niet altijd bij de geboorte zichtbaar. Het is mogelijk dat er pas na verloop van tijd een handicap vastgesteld wordt. Als je te horen krijgt dat je kind een handicap heeft,  zit je met heel wat vragen. Wat houdt dit in voor de toekomst van mijn kind? Is het een blijvende handicap? Is het erfelijk? Heb ik mijn kind die handicap gegeven? Maar ook medische zorgen en praktische beslommeringen kunnen zich opdringen.

Op www.vfg.be & www.vroeggeboorte.be vind je informatie terug die je kan helpen met al je vragen omtrent een kind met een handicap.

Overlijden - ondraaglijk lijden

Als je baby extra zorgen nodig heeft, kan het zijn dat hij ondanks alle goede zorgen toch komt te overlijden. Tijdens de behandelperiode kan je baby erg lijden. Als je als ouder geconfronteerd wordt met een baby die ondraaglijk veel lijdt en binnenkort zal overlijden, is het belangrijk om met de behandelend arts te bespreken hoe je het lijden tot een minimum kan beperken. In tegenstelling tot volwassenen, kan er voor baby’s (nog) niet beslist worden om over te gaan tot euthanasie.

Dat dit voor ouders een hartverscheurende situatie kan betekenen, getuigt het boek ‘Ik wens je het onmogelijke’ (Roos Schlikker). In dit boek wordt het verhaal beschreven van ouders die op zoek gaan naar een menswaardige oplossing voor hun dochter Bente. Bente lijdt aan een ernstige vorm van Epidermolysis Bullosa (blarenziekte). Dit betekent dat bij de minste of geringste aanraking hele stukken huid van haar lichaam losraken. Om de wonden te verzorgen moet Bente om de dag in een zuurbad. Haar handjes en voetjes liggen zo vaak open dat ze vergroeien tot stompjes. Na 10 maanden ondraaglijk lijden overlijdt Bente. Over de exacte doodsoorzaak bestaat onduidelijkheid. De ouders zijn er altijd van overtuigd geweest dat het aanbrengen van het morfinepompje het begin van het einde is geweest. Dat zou betekenen dat Bente is gestorven aan palliatieve sedatie. De ouders van Bente wisten echter heel snel na de geboorte dat ze hun dochter de 10 maanden lijden wilden besparen, ze wilden euthanasie voor hun dochter. Het verhaal speelt zich af in Nederland. Net als in België is euthanasie bij wilsonbekwamen niet mogelijk. Hoewel ze overtuigd zouden kiezen voor euthanasie, slaat de twijfel hun soms ook om het hart. Ze gaan steeds meer van hun kindje houden. Ben je wel normaal als jij je kind dood wenst? Edwin en Karin Hendriks hielden zielsveel van hun dochter. De liefde voor hun dochter maakte dat ze haar konden loslaten.

Wil je meer informatie over een waardig levenseinde, dan kan je contact opnemen met LEIF, LevensEinde InformatieForum www.leif.be of op het nummer 078 15 11 55

 

Infosessies voor zwangere vrouwen

Gratis infosessie waar je alles komt te weten in verband met zwangerschapsrust, geboortegeschenken, kraamzorg,...

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering