De baby net na de bevalling

Een eerste nazicht

Meteen na de geboorte krijgt je baby een eerste, kort onderzoek.

Men meet de baby niet altijd onmiddellijk. Het meten van het gewicht, de grootte en de temperatuur kan ook gebeuren na één of twee uur.

Als je baby het goed maakt, krijg je hem snel in de armen. Hou je baby tegen je aan. Verwelkom je baby met huidcontact. Als je dat wil, kan je de baby al onmiddellijk voeden. Wil je borstvoeding geven? Dan raadt men aan je baby binnen het uur voor de eerste keer aan te leggen. Vraag eventueel advies aan de vroedvrouw.

Naast een onderzoek, krijgt je baby ook een eerste verzorging. Dit bestaat uit een navelverzorging, afdrogen, aankleden, toedienen van vitamine K, verzorgen van ogen en indien nodig slijmpjes afzuigen.

Als het minder goed gaat met de baby

Als uit de eerste controle blijkt dat het niet goed gaat met je baby, zal het medisch personeel je baby de nodige zorgen geven. Afhankelijk van de situatie kan je partner eventueel bij de baby blijven. Tijdens deze zorgen zal de vroedvrouw of gynaecoloog bij jou blijven voor de nageboorte. Dit is een periode waarin er enige onzekerheid kan zijn. Ook de gynaecoloog of vroedvrouw zal misschien niet op al je vragen kunnen antwoorden. Van zodra er meer duidelijkheid is over de gezondheidstoestand van je baby, zal het medisch personeel je inlichten.

Infosessies voor zwangere vrouwen

Gratis infosessie waar je alles komt te weten in verband met zwangerschapsrust, geboortegeschenken, kraamzorg,...

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering