Vaccinaties: wat en waarom?

 

​Wat zijn inentingen of vaccinaties? Hoe werken ze?

  • Wanneer we besmet worden met een bacterie of een virus maakt ons lichaam antistoffen aan die de ziektekiemen moeten doden. Deze antistoffen beschermen ons niet alleen op het ogenblik van de besmetting, maar beletten ook erna de terugkeer van de ziekte.
  • Een vaccin werkt net op dezelfde manier. In een vaccin zitten virussen of bacteriën in dode of verzwakte vorm. Die kan je, zonder gevaar, inspuiten bij gezonde mensen. Het lichaam reageert en maakt antistoffen aan. Wanneer we dan echt in contact komen met de ziekte herkent ons lichaam meteen deze cellen en heeft ze haar eigen wapen klaar. Antistoffen blijf je lang behouden, soms meer dan 20 jaar, soms zelfs levenslang.
  • Er zijn ondertussen al heel veel vaccins ontwikkeld. De meeste ervan krijgen we als baby, om ons te beschermen tegen de zogenaamde kinderziektes, zoals mazelen, kinkhoest, bof en rodehond. Andere vaccins zijn tegen ziektes waarmee we op elk moment in ons leven besmet kunnen worden, zoals klem en hepatitis B.
  • Van de meeste vaccins heb je meer dan één spuitje nodig om helemaal beschermd te zijn. Het is dan belangrijk dat je de aanbevolen tijd tussen opeenvolgende vaccinaties respecteert en de hele reeks afmaakt.
  • Sommige vaccins beschermen levenslang, andere maar voor een aantal jaren. Het goede nieuws is dat er nu een aantal vaccins bestaan die samengebundeld zitten in één spuit. Dus minder prikken in totaal.

Waarom vaccineren?

Voor vaccins bestonden werden vele kinderen en volwassenen getroffen door besmettelijke ziektes. Ofwel genazen ze, maar het kon ook dat ze er een blijvende handicap aan overhielden of zelfs overleden. De ziekte zelf doormaken is dus veel gevaarlijker, pijnlijker en duurder dan een spuitje krijgen. Het is dan ook belangrijk dat baby’s op tijd de juiste inentingen krijgen. Hoe langer er gewacht wordt, hoe groter de kans wordt dat een kind een infectie oploopt. En sommige infectieziektes zoals kinkhoest en hersenvliesontsteking zijn net het dodelijkst in het eerste levensjaar. Daarom worden de aanbevolen vaccinatiemomenten best gerespecteerd.

Door jezelf of je kind te laten inenten, bescherm je ook je omgeving. Als iedereen zich laat inenten, worden gevaarlijke ziektes op termijn uitgeroeid. Dat is trouwens al het geval voor pokken, en over enkele jaren voor kinderverlamming.

Vaccins en ziekte

Je mag gevaccineerd worden als je een verkoudheid of koorts (minder dan 38,5 °C) hebt. Of als je antibiotica aan het nemen bent. Ook kinderen met astma of allergie mogen ingeënt worden. Sommige vaccinaties mag je gerust krijgen tijdens je zwangerschap, andere niet. Nog andere zijn net dan aanbevolen. Zoals het griepvaccin. Praat erover met je arts.

Bijwerkingen

  • De eerste dagen na de vaccinatie kan je last hebben van lichte bijwerkingen. Zoals koorts (minder dan 38,5°C), pijn, roodheid of zwelling op de injectieplaats. Meestal gaan deze klachten vanzelf over na een dag.
  • Hevige allergische reacties op bestanddelen van het vaccin kunnen optreden. Ze zijn echter heel, heel zeldzaam. In dat geval kan de dokter beslissen om niet verder te vaccineren.
  • Ernstige bijwerkingen zijn uiterst zeldzaam. Er is ook geen wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen een vaccinatie en een ernstige of chronische ziekte. De kwaliteit van de vaccins verbetert nog voortdurend (bron: www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/vaccinaties).

Terugbetaling

Heel wat vaccins worden gedeeltelijk of volledig terugbetaald of worden gratis ter beschikking gesteld door de overheid. Zo zijn de vaccins die in het basisschema zijn opgenomen gratis. In alle consultatiebureau's van Kind en Gezin gebeurt ook de inenting zonder kosten voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Als je een spuitje bij de dokter laat zetten, moet je alleen het remgeld van de raadpleging betalen.

Meer info over terugbetalingen vind je op deze website in de rubriek Voordelen.

  

Verschenen op 26 juli 2011 en herzien op 16 juli 2015 met medewerking van Ivan Van Der Meeren, geneesheer NVSM

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering