Rookstop adviezen

Verschillende organisaties en experten die het stoppen met roken aanmoedigen in Vlaanderen hebben afgesproken om dezelfde rookstop-adviezen te geven aan rokers. Ook ons ziekenfonds geeft die adviezen aan haar leden die roken:

 

​1. Stoppen met roken is een goede beslissing

In een stijgend aantal landen zijn er meer ex-rokers dan rokers. Voor de meeste rokers betekent stoppen een stoppoging ondernemen. Gemiddeld zijn er 5 tot 7 pogingen nodig voor een roker definitief stopt. Geef dus niet te snel op als het niet onmiddellijk lukt. Elke ernstige poging brengt je dichter bij de definitieve stop.

2. Als je een stoppoging plant, bereid je je best goed voor 

Stoppen kan alleen maar lukken als je het zelf echt wilt. Tips, adviezen en info die je motivatie opkrikken en je meer inzicht geven in je rookgedrag vind je bij:
 
 • Tabakstop geeft je gratis advies van een tabakoloog over de eerste stappen die je zelf kan zetten. Bel het gratis nummer 0800 111 00. Of bezoek www.tabakstop.be.

 • Als je een goed boek leest, begrijp je wat tabaksverslaving is en wat je eraan kan doen. Zoals bijvoorbeeld “Zo stop je met roken - de gouden formule" van Robert West.

3. Stoppen met hulp verhoogt je slaagkans

Stoppen op eigen wilskracht is mogelijk. Maar hulp in de vorm van rookstopondersteuning door een tabakoloog werkt beter en is vandaag makkelijk toegankelijk. Stoppen mét deze hulp verhoogt sterk je slaagkansen!
 
Welke stopmethode is het meest effectief?
 

Een combinatie van intensieve gedragsmatige begeleiding en ondersteuning met farmacologische middelen biedt het meeste kans op stoppen op lange termijn. 

3.1. Welke vormen van gedragsmatige ondersteuning en kwaliteitsvolle rookstopbegeleiding zijn er in Vlaanderen?

 
 • Telefonische hulp: bel gratis naar Tabakstop of bezoek www.tabakstop.be voor meer informatie over hulp via de telefoon. Als je belt, krijg je een tabakoloog aan de lijn.
 • Hulp online:
   • Volwassenen: gebruik de app van Tabakstop.
   • Jongeren tot 21 jaar: gebruik de app van SmartStop of ga naar www.smartstop.be
 • De hulp van een tabakoloog in een individuele praktijk of groepscursus: dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid kan je nu gemakkelijk en goedkoop een beroep doen op deze vorm van rookstopondersteuning. Zeker als je jonger bent dan 21 jaar of als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Er bestaat dus individuele begeleiding en begeleiding in groep. Lees hier meer over tabakologen en de terugbetaling. 

3.2. Werken rookstopmedicijnen? En welke zijn er in ons land beschikbaar?

 

Rookstopmedicijnen kunnen het stoppen gemakkelijker maken, maar ze worden best gecombineerd met een gedragsmatige aanpak. Want tabaksverslaving is een lichamelijke én geestelijke verslaving. 

Nicotinevervangers en medicijnen op voorschrift bestrijden in de eerste plaats de fysieke verslaving. Ze helpen bij het verminderen van de lichamelijke ontwenningsverschijnselen, die het hevigst zijn tijdens de eerste weken na het stoppen. Dat is ook de periode met de hoogste kans op herval. Medicijnen op voorschrift zorgen er bijkomend voor dat je minder zin hebt in roken. 

Er zijn nicotinevervangers, die vrij verkrijgbaar zijn, en medicijnen die alleen een arts kan voorschrijven. Zowel nicotinevervangers als medicijnen op voorschrift kunnen nuttig zijn. Ze geven je de nodige rust. Zodat je je beter kan concentreren op het aanpakken van de geestelijke verslaving of gewoonte. 

Nicotinevervangers 

Nicotinevervangers bestaan in de vorm van kauwgom, zuigtablet, kleefpleister, inhaler en mondspray. Ze verspreiden de nicotine op een tragere manier dan de pieken nicotine die de sigaret je bezorgt. Nicotinevervangers verzachten de ontwenningsverschijnselen en verminderen zo de behoefte om te roken. Met een dosis die aangepast is aan je tabaksgebruik kan je je geleidelijk bevrijden van de fysieke verslaving. Nicotinevervangers voorkomen ook dat je  andere giftige stoffen die in tabaksrook zitten inademt (op voorwaarde dat je stopt met roken natuurlijk). Ze moeten gedurende gemiddeld 12 weken elke dag gebruikt worden, waarbij je de dosis geleidelijk afbouwt. Ze zijn vrij verkrijgbaar in de apotheek, maar worden vaak op een verkeerde manier gebruikt. Lees de bijsluiter zeer aandachtig voor je ze gebruikt. 

Een te lage dosis nicotinevervangers biedt geen efficiënte hulp, maar een te hoge dosis kan zorgen voor nevenwerkingen. 

Medicijnen op voorschrift 

Ook de geneesmiddelen Bupropion (Zyban®) en Varenicline (Champix®) doen de ontwenningsverschijnselen en de behoefte om te roken afnemen. Maar deze medicijnen zijn geen nicotinevervangers. Bupropion en Varenicline kunnen alleen op medisch voorschrift verkregen worden. Ze zijn niet geschikt voor iedereen. Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen deze medicijnen niet gebruiken bij een stoppoging. Het gebruik ervan moet je altijd eerst bespreken met je arts of tabakoloog. 

Terugbetaling medicijnen 

Medicijnen op voorschrift worden in ons land gedeeltelijk terugbetaald, nicotinevervangers niet. 

Blijven roken is op termijn altijd duurder dan het tijdelijke gebruik van medicatie bij het stoppen. 

Terugbetaling van Bupropion
Enkel als je ouder bent dan 35 en aan chronisch obstructief longlijden (COPD) lijdt.

Terugbetaling Varenicline

 • Terugbetaling starterspakket
   • Met voorkeursregeling: €9,80 uit eigen zak, financier je zelf, de rest kan je terugbetaald krijgen
   • Zonder voorkeursregeling: €14,80 financier je zelf, de rest kan je terugbetaald krijgen
 • Extra pogingen
   • Wie wil stoppen met roken krijgt drie behandelingen terugbetaald. Dit kan elke 5 jaar herhaald worden. Wie na drie pogingen in vijf jaar nog niet is kunnen stoppen, heeft met andere woorden opnieuw recht op drie terugbetaalde behandelingen.

Meer informatie op www.tabakstop.be

Vraag advies over het gebruik van rookstopmedicijnen
Rookstopmedicijnen worden niet altijd correct gebruikt. Het gebruik is ook niet altijd eenvoudig. Vraag daarom raad aan je apotheker, huisarts of tabakoloog.
 

Neem nooit geneesmiddelen die niet aan jou werden voorgeschreven. Lees de bijsluiter aandachtig.

Nicotinevervangers, waarvoor dus geen medisch voorschrift nodig is, kunnen ook via het internet aangekocht worden. Als je dat doet, doe het dan steeds via de site van een vergunde apotheek. Hoe herken je zo’n apotheek? Lees er hier meer over.
 

Combineren van twee of meerdere van de beschikbare rookstopmedicijnen is soms mogelijk, maar niet altijd. Doe het daarom alleen onder strikt toezicht en opvolging van een tabakoloog of huisarts.

4. Is de e-sigaret ook een rookstopmiddel?

Ja, de e-sigaret met nicotine kan een hulp zijn bij het stoppen met het roken van tabak. Het gebruik ervan verhoogt de kans op stoppen binnen 6 tot 12 maanden. Ernstige bijwerkingen werden tot nu toe niet vastgesteld.
Hoewel de e-sigaret met nicotine geen erkend rookstopmedicijn is in ons land kan je ze dus als stopmiddel gebruiken.
Als je dat al doet, of als je van plan bent om het te doen, hou dan wel hiermee rekening:

 • Stop helemaal met het roken van tabak. Rook en damp niet samen, zoals veel tabaksrokers vandaag wél doen. Vermijd dubbel gebruik, anders boek je geen gezondheidswinst. Enkele voorbeelden die dit illustreren: om een positief effect te hebben voor chronische bronchitis moet je je tabaksgebruik voor meer dan 85% stopzetten. Een gunstig effect voor het hart is er alleen door volledig te stoppen met roken.
 • Doe een stoppoging waarbij je (als rookstopmedicijn erkende) nicotinevervangers gebruikt in combinatie met een kwaliteitsvolle e-sigaret. Het is veilig om die twee te combineren. Een tabakoloog kan je vertellen welke precieze nicotinedosis je in dit geval nodig hebt.
 • Als je met behulp van een e-sigaret met nicotine wil stoppen, nemen je slaagkansen op lange termijn sterk toe als je tegelijk gebruik maakt van een vorm van gedragsmatige ondersteuning (zie boven). Die twee kunnen dus goed samen. Maak gebruik van de hulp van een tabakoloog. Dit is de meest kwaliteitsvolle rookstophulp die er in Vlaanderen is. De tabakoloog kan je ook raad geven over het gebruik van de e-sigaret.
 • Stop met de e-sigaret nadat je gestopt bent met het roken van tabak: bouw het gebruik van de nicotine en de e-sigaret geleidelijk af en stop het gebruik op termijn liefst volledig. De e-sigaret is veel minder schadelijk voor de gezondheid dan tabak, maar ze is geen onschadelijk product.
 • Als dat niet lukt, of als je niet wil stoppen met de e-sigaret en met nicotine, keer dan zeker niet terug naar het roken van tabak. Stoppen met tabak heeft een veel hogere prioriteit dan stoppen met nicotine. Een tabaksverslaving is voor een volwassen persoon veel schadelijker dan een nicotineverslaving.
  Voor opgroeiende jongeren geldt dit niet: voor hen zijn de effecten en schadelijkheid van nicotine veel groter dan voor volwassenen. Voor jongeren is het advies daarom: niet roken, maar ook geen e-sigaret met nicotine gebruiken.

5. Helpen alternatieve methoden om te stoppen met roken ook?

Acupunctuur, hypnose, lasertherapie, homeopathie,…. zijn enkele van deze methoden. De effecten ervan zijn niet wetenschappelijk bewezen. Er zijn weinig betrouwbare studies over. Of de beschikbare studies kunnen meestal geen positief effect aantonen.
Bepaalde alternatieve methodes, zoals hypnose, zijn veilig om te gebruiken als ondersteuning bij het stoppen met roken. Maar alleen op voorwaarde dat ze door professionals worden toegepast én er tegelijk een wetenschappelijk onderbouwde methode als hoofdtherapie gebruikt wordt.
Sommige alternatieve methoden kunnen duur zijn of zijn louter consumentenbedrog. Lasertherapie is daarvan een voorbeeld. De schadelijke bijwerkingen van deze alternatieve methoden zijn ook niet altijd bekend.
 
 

Verschenen op 26 april 2017 met medewerking van Vlaams Platform tegen Tabak

Wil je stoppen met roken?

Je kan voordelig bij onze erkende tabakologen terecht!

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering