Hygiënemaatregelen om infectieziekten te voorkomen

Dagelijkse hygiënemaatregelen zijn een manier om de verspreiding van de griep en luchtwegeninfecties tegen te gaan. Deze infectieziekten verspreiden zich immers via de lucht en door contact met besmette handen, lichaamsvocht en oppervlakken. Handhygiëne speelt dan ook een essentiële rol in de preventie van overdracht van deze ziekten.

Wat

​Verspreiding van infectieziekten

Infectieziekten als verkoudheid, griep of longontsteking zijn zeer besmettelijk en worden overgedragen via direct contact met besmette huid, bloed, urine, stoelgang of lichaamsvocht. Ook indirect via de handen, de lucht (bv. bij niezen of hoesten) of een besmet voorwerp kan je de infectie oplopen. Mensen zijn vooral besmettelijk als ze de symptomen van een infectieziekte vertonen en zich ziek voelen.

Wie

Iedereen kan getroffen worden door infectieziekten, maar sommige mensen lopen meer risico dan andere, zijnde:

  • Baby’s en jonge kinderen
  • Ouderen
  • Zieken
  • Mensen met een fysieke/mentale handicap (vooral kinderen met een beperking of het syndroom van Down)

Deze mensen zijn het meest gebaat bij vaccinatie en hygiënemaatregelen.


 

Hygiënetips

​Hygiënemaatregelen

Het risico op besmetting wordt aanzienlijk verminderd door een aantal eenvoudige preventieve handelingen. Omdat micro-organismen meestal via de handen overgedragen worden, doet vooral een verbeterde handhygiëne de kans op een infectieziekte dalen.

 

 

Vaccinatie is de beste bescherming tegen de griep. Die laat je trouwens het best plaatsen voor het begin van de winter, in de periode oktober- november 

 

 

 

Vermijd nauw contact met mensen die symptomen van griep of luchtwegeninfectie vertonen (bv. koorts, hoesten, hoofd- en keelpijn, …) 

 

 

 

 Was regelmatig je handen met water en zeep 

 

 

 

 

 

 


 


Vermijd het aanraken van je ogen, neus of mond nadat je contact hebt gehad met mogelijk besmette voorwerpen (bv. de deurklink, de steunstang in de bus, …)

 

 

 

 


Hoest-, nies- en snuithygiëne: gebruik papieren wegwerpzakdoekjes bij het hoesten en snuiten. Gooi het zakdoekje na gebruik meteen in een afgesloten vuilnisbak. Een virus kan immers tijdelijk overleven buiten het menselijk lichaam.

 

 

 

Volg je deze maatregelen op, dan vermindert de kans op een infectie aanzienlijk. Want voorkomen is nog steeds beter dan genezen!


 

Verschenen op 19 september 2014 en herzien op 27 juni 2018 met medewerking van Vera De Groof, adviserend arts NVSM

Gun jezelf een goed leven!

In onze Well2DAY-centra kan je terecht bij verschillende professionals die je op weg helpen naar een kwaliteitsvol en gezond leven.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering