Signalen van drugsgebruik

​Het is niet eenvoudig om signalen die kunnen wijzen op drugsgebruik te kennen. De signalen zijn erg verschillend per product, persoon en de omstandigheden van het gebruik.

 

​Zelfs als je de signalen kent, is dat nog geen garantie om ze te herkennen bij iemand. Bovendien zijn drugsgebruikers vaak creatief in het proberen verdoezelen van eventuele signalen. Eenzelfde drug (bijvoorbeeld heroïne of cannabis) heeft nooit hetzelfde effect op alle gebruikers ervan. De ene persoon wordt rustig van heroïne, de andere krijgt er energie van. 

Lees de onderstaande lijst met signalen dus zeer voorzichtig. Want verschillende signalen die kunnen wijzen op drugsgebruik, kunnen evengoed met andere zaken te maken hebben zoals een moeilijke periode, een lastige gebeurtenis, emotionele problemen, enz. 

Drugsgebruik kan een aantal veranderingen op lichamelijk vlak teweegbrengen zoals:

 • misselijkheid
 • gebrek aan eetlust en vermagering of juist een toegenomen eetlust en gewichtstoename
 • vermoeidheid of slapeloosheid of grote energieschommelingen
 • rode ogen
 • sniffen met de neus
 • vertraagde reflexen of rusteloosheid
 • verstoord slaap-waakritme
 • bleekheid
 • grote of kleine oogpupillen…

Vooral met signalen op lichamelijk vlak is voorzichtigheid aangewezen. Daarom is het zinvoller om vooral te kijken naar een aantal gedragsveranderingen die kunnen gepaard gaan met drugsgebruik.

Op gebied van sociaal gedrag kunnen deze veranderingen optreden:

 • moeilijker aanspreekbaar zijn
 • veranderen van vriendenkring
 • zich niet aan afspraken houden
 • van alles vergeten
 • veranderen van stijl van kleding en haardracht
 • onzeker of net agressief zijn
 • achterdocht
 • stemmingswisselingen.

Volgende tekenen i.v.m. het gedrag op school of werk kunnen wijzen op drugsgebruik:

 • dalende prestaties of prestatieschommelingen
 • concentratie- en geheugenproblemen
 • schoolverzuim en spijbelen
 • verlies van interesse in school of werk
 • verschil in handigheid.

Ook op het vlak van vrije tijd en omgang met geld kunnen zich een aantal wijzigingen voordoen:

 • stoppen van vroegere hobby’s en interesses
 • vaker geld lenen en moeilijker terugbetalen
 • stelen
 • dingen verkopen om geld te hebben.

Ook hier is het zo dat dergelijke gedragingen niet noodzakelijk hun oorsprong vinden in drugsgebruik. Ze kunnen evengoed wijzen op andere problemen: psychische moeilijkheden, problemen op school of in de vriendenkring, moeilijke losmaking van het gezin, enz. Het tegelijk vaststellen van een aantal van deze signalen, moet evenwel aanleiding geven tot een gesprek met de jongere in kwestie over mogelijk drugsgebruik.

Ten slotte zijn er een aantal drugsspecifieke signalen zoals

 • een specifieke geur in de kleding en de kamer
 • lege of gevulde zakjes met weed
 • lange blaadjes
 • verbrand zilverpapier
 • gebogen en verbrande lepels
 • gevouwen papiertjes
 • gekleurde pilletjes, enz.

 

Verschenen op 22 juli 2014 en aangepast op 6 juni 2018 met medewerking van Helga De Ridder, psycholoog bij De Spiegel.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering