Als je kind drugs gebruikt

​Het is moeilijk om concrete tips te geven wat je moet doen als je kind drugs gebruikt. Elk kind is immers anders en ook ouders en situaties verschillen. Dit in het achterhoofd houdende, kunnen we toch enkele adviezen geven:
 • praat over het drugsgebruik
 • geef grenzen aan en reageer als deze worden overschreden
 • stimuleer het gevoel van competentie en help keuzes maken
 • beperk schulden
 • vraag gespecialiseerde hulp

 

​Praten over drugsgebruik

Een gesprek over drugsgebruik doe je best nadat de eerste heftige gemoederen na de ‘ontdekking’ wat bedaard zijn. Focus niet op het achterhalen van wat, waar, wanneer en met wie je kind precies gebruikt heeft. De kans is groot dat de volledige waarheid nooit aan het licht komt. Vragen over het keuzeproces van de drugsgebruiker, zijn wel belangrijk:

 • Waarom nam hij drugs?
  Welke overwegingen hebben geleid tot het ‘ja’ zeggen?
  Welke voordelen had het drugsgebruik?
  Waren er nadelen? Zo ja, de welke?

Drugsgebruik kan een teken zijn dat bepaalde zaken niet naar wens verlopen: niet tevreden zijn met zichzelf of de thuissituatie, niet gelukkig zijn, zijn plek niet vinden op school of tussen vrienden, slaapmoeilijkheden hebben, enz. Door samen met de jongere te bekijken wat voor hem de voordelen zijn van het drugsgebruik, kom je misschien iets te weten over zaken die niet goed verlopen.

Grenzen aangeven en reageren bij overschrijding

Waar de grens van drugsgebruik precies moet liggen, bepalen ouders best vooraf onder elkaar. Het belangrijkste is dat er grenzen zijn en dat je reageert als deze worden overschreden. 

Het drugsgebruik zelf is moeilijk te controleren. Daarom kan het zinvol zijn om vooral het storend gedrag dat het gevolg kan zijn van drugsgebruik te verbieden en te bestraffen. Bijvoorbeeld dronken of onaanspreekbaar en met rooddoorlopen ogen thuiskomen, zich niet houden aan het afgesproken uur, altijd meer zakgeld nodig hebben, zich afsluiten van het gezinsleven, slechte schoolresultaten, enz. 

De straffen kunnen verschillend zijn. Vermindering van zakgeld, beperking van duur en plaats van uitgaan, inschakeling in huishoudelijke taken en activiteiten, vergoeding van stukgemaakte zaken, enz.

Competentie stimuleren en helpen keuzes maken

Kinderen moeten competent worden gemaakt om keuzes te maken. Leren kiezen is erg belangrijk. Om te kunnen kiezen, moeten er verschillende keuzemogelijkheden zijn of gecreëerd worden. Problematisch drugsgebruik bestraf je dus best niet met wekenlang kamerarrest of het ontzeggen van bepaalde sociale activiteiten zonder alternatieven aan te bieden. Best ga je samen met je kind op zoek naar ‘gezonde’ manieren om plezier te maken of om met verdriet en tegenslag om te gaan. 

Ook is het belangrijk om oog te blijven hebben voor wat nog goed gaat. Oprechte complimenten bevorderen het zelfvertrouwen van de jongere. En voor ouders kan het de moed geven om vol te houden en te blijven investeren in contact met je kind.

Schulden beperken

Zorg er voor dat drugsgebruiker niet te erg in de schulden komt te staan. Als je kind schulden moet terugbetalen aan jou, moet je bekijken op welke manier en binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Gespecialiseerde hulp vragen

Het is ook belangrijk dat je als ouder goed voor jezelf en het gezin probeert te zorgen. Zelfs als het drugsgebruik van één van de kinderen voor overlast zorgt. 

Op welk moment je precies deskundige hulp moeten vragen, is moeilijk te bepalen. Best doe je dit als jij het nodig acht, zelfs als je drugsgebruikend kind dit (nog) niet wil. Als het drugsgebruikend kind er niet in slaagt om zijn omgeving gerust te stellen, dringt een contact met de hulpverlenging zich op. De geruststelling kan dan komen in samenspraak met die hulpverlening ofwel worden een aantal problemen daadwerkelijk aangepakt omdat de ongerustheid terecht was. 

Aanbevolen lectuur:

 • Recht op antwoord. Een brochure voor ouders, kinderen, drugs en de wet van Filip Van Hende. V.U.: Paul Van Deun, 2015. Contacteer De Druglijn - VAD voor meer info.
 • Een gids voor ouders van kinderen met een verslavingsprobleem vind je op de website van De Spiegel.
 • Jongeren, ouders en drugs van Helga De Ridder. Uitgeverij Garant, 2001.

 

Verschenen op 22 juli 2014 en aangepast op 6 juni 2018 met medewerking van Helga De Ridder, psycholoog bij De Spiegel.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering