Online Zelfhulpcursus bij zelfmoordgedachten

Think Life is een online zelfhulpcursus voor het leren omgaan met zelfmoordgedachten. De bedoeling van de cursus is dat je minder aan zelfmoord gaat denken en dat die gedachten minder intens worden.
Uit een studie blijkt dat mensen die de online cursus hebben gevolgd effectief minder vaak aan zelfmoord
denken. Ook heeft de cursus een positieve invloed op depressieve klachten,
hopeloosheid, piekeren en angst.

 

Voor wie?

De zelfhulpcursus is bedoeld voor iedereen die aan zelfdoding denkt en iets aan deze gedachten wil doen. Je kan de cursus zelfstandig doorlopen.

Hoe werkt het?

Think Life is opgebouwd uit zes stappen die je in je eigen tempo volgt. Elke stap is opgedeeld in een stuk theorie en een aantal oefeningen. Je kan zelf bepalen welke oefeningen voor jou nuttig zijn.

Anoniem & gratis

Je kan volledig anoniem de cursus volgen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Kwaliteit

Think Life is gebaseerd op doeltreffende psychotherapeutische technieken zoals cognitieve gedrags-, probleemoplossende dialectische gedrags- en mindfulness-based cognitieve therapie. Think Life is echter geen vervanging van andere beschikbare hulpverlening. Als je gedachten aan zelfmoord overheersen is het belangrijk dat je (ook) andere vormen van ondersteuning zoekt. Voor meer info en hulp kan je terecht op Zelfmoord1813.be of hulpverleners zoals je huisarts.
 
 
 

 
 
 
 

Verschenen op 7 september 2016 met medewerking van Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, Agentschap Zorg & Gezondheid, Zelfmoord 1813

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering