Bij wie kan je voor wat terecht?

​In Vlaanderen zijn er heel wat organisaties die zich bezighouden met geestelijke gezondheid. Bij wie kan je voor wat terecht?

Bij wie?

​Huisarts

Je huisarts is je eerste aanspreekpunt voor vragen over je lichamelijke én psychische gezondheid. Samen met de huisarts bespreek je jouw klachten en bekijk je welke hulp het beste bij je past. Het kan zijn dat een gesprek met je huisarts voldoende is. Soms zal de huisarts je doorverwijzen naar iemand die jou beter kan helpen. Dat kan bijvoorbeeld een psycholoog, psychiater of psychotherapeut zijn.

Centrum voor Algemeen welzijnswerk (CAW)

Bij een CAW kan je terecht als je moeilijkheden ervaart in je persoonlijk leven. Dat kan gaan over financiële problemen, problemen in je relatie of familie, klachten over eenzaamheid … . Hier werken maatschappelijk werkers, (relatie)therapeuten, psychologen, pedagogen, enz.  Hulp bij een CAW is altijd gratis.

Psycholoog, psychiater, therapeut, psychotherapeut – wie doet wat?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen al die zorgverleners? In België zijn sommige beroepen “beschermd” en anderen niet. “Beschermd” betekent dat je je alleen de titel mag noemen als je de juiste opleiding en/of werkervaring hebt opgedaan. Dit is het geval bij klinisch psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. 

  • Een klinisch psycholoog heeft een opleiding in de klinische psychologie gevolgd en werkt meestal in instellingen zoals een ziekenhuis, centrum voor geestelijke gezondheid of een zelfstandige praktijk. Een klinisch psycholoog mag geen medicatie voorschrijven. Een behandeling is dus vooral gericht op praten. 
  • Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Een psychiater is dus een dokter bij wij je terecht kan voor psychische problemen. Een psychiater mag medicatie voorschrijven.
  • Een psychotherapeut is iemand die psychotherapie toepast. Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener. Zowel psychologen als psychiaters kunnen een opleiding volgen  en zich dus psychotherapeut noemen. 
  • Een therapeut is iemand die therapie toepast. Dat kan zowel voor lichamelijke als geestelijke gezondheidsproblemen zijn. Iedereen mag zich een therapeut noemen. Je hebt er geen bepaald diploma voor nodig. Meestal wordt therapeut gebruikt als verzamelnaam voor iemand die een therapie toepast.

Andere organisaties

​In Vlaanderen zijn er heel wat mensen en organisaties die zich bezighouden met geestelijke gezondheid. Hier vind je er enkelen.  

1. Zelfstandige hulpverleners

Heel wat hulpverleners werken al dan niet in deeltijd als zelfstandige, zo ook psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Zelfstandige hulpverleners vragen dikwijls wat meer per consult. Het voordeel is dat je er vaak sneller terecht kan. 

2. Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG)

Een CGG is er voor ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. Het team bestaat uit verschillende specialisten zoals psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers ... De expertise verschilt per vestiging. Sommige CGG’s hebben bijvoorbeeld een logopediste in dienst en anderen niet. Vaak is er een psychotherapeutische behandeling in de vorm van gesprekken, individueel, met gezin of in groep. Zowel kinderen en volwassenen kunnen bij een CGG terecht, maar dit verschilt per CGG. Je kan bij een CGG terecht zonder doorverwijzing.  

3. Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 

Psychiatrische Afdelingen in een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
Hier wordt residentiele psychiatrische hulpverlening aangeboden. Je wordt dus opgenomen in het ziekenhuis en blijft slapen. Een PAAZ is gericht op korte opnames zoals bijvoorbeeld bij een psychiatrische crisis of na een suïcidepoging.
 
Psychiatrisch Ziekenhuis
In tegenstelling tot een PAAZ kan je hier terecht voor een langere opname en voor meer gespecialiseerde behandelingen. Het team is meestal multidisciplinair en bestaat uit psychiaters, psychologen, bewegingstherapeuten enz.  
 
Psychiatrische verzorgingstehuizen
De psychiatrische verzorgingstehuizen begeleiden en verzorgen oudere personen met gestabiliseerde psychische problemen die geen nood meer hebben aan opname en verzorging in een regulier psychiatrisch ziekenhuis.

4. Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van je ziekenfonds

Onze Dienst Maatschappelijk Werk wil in de eerste plaats personen helpen die problemen hebben door een handicap, ziekte of ouderdom. Toch kan iedereen een beroep doen op onze hulp, zeker als je problemen hebt door je gezondheid en nood hebt aan extra zorg. De maatschappelijk werkers luisteren naar jou en zoeken samen met jou naar een oplossing. Heb je vragen over sociale voordelen, zoals verlaagd tarief voor gas en elektriciteit en verhoogde kinderbijslag? Heb je door je gezondheid hogere kosten? Heb je nood aan hulp aan huis, of in een voorziening? Met deze en andere vragen helpen onze maatschappelijk werkers je graag verder. 

5. Mobiele teams geestelijke gezondheid 

Mobiele teams bieden psychiatrische begeleiding in de thuissituatie. Aanmelding gaat meestal via de huisarts, psychiater of het ziekenhuis waar die persoon verbleef. Er zijn mobiele teams voor acute zorg. Deze teams begeleiden en behandelen mensen in het geval van een crisis. Dit om een ziekenhuisopname te vermijden. De duur van de behandeling is kort.  Er zijn ook teams voor langdurige begeleiding. De teams bieden begeleiding op maat op verschillende levensdomeinen. De teams helpen mensen om leven in handen te nemen of te houden.  
 

Chatten, mailen, bellen

​Online zijn er ook heel wat opties om gratis én anoniem hulp en advies te krijgen.

Teleonthaal biedt een luisterend oor via het telefoonnummer 106 of door hier te klikken voor een gesprek via chat of mail.

Als je met zelfmoordgedachten worstelt of iemand kent die hier mee zit, kan je terecht bij het telefoonnummer 1813 of de website voor een gesprek via chat of mail.

Kinderen en jongeren kunnen terecht bij Awel via het telefoonnummer 102 of via website voor een gesprek via chat of mail.

Er zijn ook heel wat sites waar je terecht kan voor meer informatie.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering