Beschermingsmaatregelen

 

​Voorlopige bewindvoering

De voorlopige bewindvoering is een beschermingsmaatregel voor mensen die omwille van een gezondheidstoestand wilsonbekwaam zijn bv. wegens mentale problemen of beperkingen, dementie, coma. De maatregel is bedoeld om hen te beschermen tegenover zichzelf en/of anderen.

Een verzoekschrift voor een voorlopige bewindvoerder wordt ingediend bij de vrederechter. De voorlopige bewindvoerder verleent bijstand of vertegenwoordigt de beschermde bij het stellen van handelingen m.b.t. zijn persoon en/of beheert roerende en onroerende goederen geheel/gedeeltelijk. Voorlopige bewindvoering kan zowel tijdelijk als permanent worden ingesteld.

Gedwongen opname

Een gedwongen opname in een psychiatrische afdeling kan ingesteld worden als beschermingsmaatregel voor wie een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen.

Er zijn vanzelfsprekend voorwaarden en procedures verbonden aan deze maatregel. Een gedwongen opname wordt opgevolgd door een vrederechter (gewone procedure via verzoekschrift) of een procureur des Konings (spoedprocedure bij acute situatie of hoogdringendheid meestal via opstart door politie (naar aanleiding van een interventie). In de procedure is er ook recht van verdediging voorzien – via een advocaat – voor de persoon die opgenomen wordt.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering