Hoe merk je dat het niet goed gaat met iemand

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychisch probleem. Dit kan verschillende vormen aannemen: slapeloosheid, depressie, zelfmoordgedachten, psychose, … Daarnaast geeft één op vier mensen aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen.


Toch is praten over psychische kwetsbaarheid nog steeds heel moeilijk in Vlaanderen. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, praat er niet over en zoekt geen hulp. Het is dan ook belangrijk dat we de signalen herkennen die aantonen dat het mogelijks niet goed gaat met iemand.

Herken de 4 signalenDeze signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft. Zeker wanneer je meerdere signalen opmerkt en deze zich gedurende langere tijd voordoen, kan dit erop wijzen dat deze persoon hulp nodig heeft

Verandering in gedrag

Psychische problemen brengen vaak veranderingen in gedrag mee: concentratieproblemen, alcohol- of druggebruik, roekeloos gedrag, gejaagdheid, onrust, opvliegendheid, overmatige bezorgdheid, eetproblemen … . Let zeker op als dit gedrag nieuw is, duidelijk toeneemt, of samenhangt met een verlies, pijnlijke gebeurtenis of andere grote verandering. Vaak gaan deze gedragsveranderingen gepaard met slaapproblemen, wat de situatie nog kan verergeren. Heb aandacht voor iemand die aangeeft dat de nachten moeilijk zijn of dat hij of zij zich steeds meer uitgeput voelt. Vaak gaan deze gedragsverandering gepaard met slaapproblemen, ..

Verandering in emoties

Als het niet goed gaat met iemand dan merk je dat meestal aan zijn of haar gevoelens. Vaker geïrriteerd of boos, veel minder fut, sneller huilen, … . Ook snelle schommelingen in de stemming kunnen een teken zijn. Bij mensen die psychisch in de knoop zitten, overheerst vaak hopeloosheid. Men heeft het gevoel dat de situatie uitzichtloos is en nooit meer beter wordt.

Zich terugtrekken

Mensen die het psychisch zwaar hebben, sluiten zich meer af van de buitenwereld. Ze trekken zich terug, spreken minder af met vrienden en familie, zijn stiller, meer in zichzelf gekeerd en komen minder buiten.

Zeggen dat het niet goed gaat

Ook uit wat mensen zeggen kan je afleiden dat ze het lastig hebben. Sommige mensen geven vrij duidelijk aan dat het moeilijk gaat, door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik zie het niet meer zitten” of “Ik ben op, ik kan niet meer”. Soms ontwijken mensen vragen over hun welbevinden of antwoorden ze er heel vaag op, bijvoorbeeld: “Het gaat wel” of “Ik wil je niet lastigvallen met mijn problemen”. Ook dit kan erop wijzen dat het niet goed gaat met deze persoon, dus neem zulke uitspraken altijd ernstig.

Hoe helpen

​Met deze tips kan je iemand helpen die het moeilijk heeft:

 • Let op de signalen en neem ze serieus
 • Praat erover
  Door in te gaan op de signalen die je opgemerkt hebt en te tonen dat je erover wil praten, zorg je ervoor dat de persoon om wie je bezorgd bent niet alleen blijft zitten met zijn of haar verhaal. Samen kan je beter de ernst van het probleem inschatten en op zoek gaan naar gepaste hulp. Door erover te praten, help je de persoon ook om inzicht krijgen in zijn of haar situatie en zal hij of zij zich beter begrepen voelen.
 • Hou contact
  Vraag regelmatig hoe het gaat met de persoon en toon dat je er wil zijn voor hem of haar.
 • Betrek de omgeving
  Vaak zijn er nog andere mensen die ook hulp kunnen bieden. Bespreek met de persoon in hoeverre hij of zij anderen wil betrekken en sensibiliseer hen om te helpen. Op die manier kan je een steunend netwerk opbouwen rondom de persoon die het moeilijk heeft.
 • Zoek professionele hulp
  Soms is alleen een gesprek met jou onvoldoende om de problemen die de persoon waarover je bezorgd bent aan te pakken. Bespreek met hem of haar welke hulp het meest geschikt zou zijn en help hem of haar om die stap te zetten.
 • Zorg voor jezelf
  Doe niet meer dan wat je zelf aankan en zorg ervoor dat je zelf bij iemand terecht kan met je vragen, gevoelens van onmacht, twijfels, ...

Campagne 4 voor 12

​De campagne ‘4 voor 12’ wil iedereen aanmoedigen om op te letten voor de signalen van psychische kwetsbaarheid. En ook hoe je een andere persoon met deze signalen kan helpen. De campagne wil mensen aanmoedigen om er te zijn voor elkaar en psychische problemen sneller op te merken. Zo komen mensen sneller tot de juiste hulp en kunnen ernstige psychische problemen vermeden worden.

De campagne ‘4 voor 12’ is een initiatief van VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suicidepreventie), VVGG (Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid) en Te Gek!? (www.tegek.be)

Meer info over de campagne vind je op www.4voor12.be .

Verschenen op juni 2018

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering