Eetstoornissen

​In een samenleving waarin het ideaalbeeld slankheid is, maakt bijna iedereen zich wel eens zorgen over hun gewicht. Bij mensen met eetstoornissen zijn die zorgen extreem, draait het hele leven om eten en hebben ze enorme angst om bij te komen.  

Wat

Eetstoornissen zijn ernstige ziektes die worden gekenmerkt door ernstig verstoorde eetpatronen. Sommige mensen eten te veel, anderen te weinig en weer anderen wisselen eetbuien af met perioden van streng lijnen. Vaak hebben mensen met een eetstoornis een verstoord lichaamsbeeld en zijn ze bang om in gewicht aan te komen.

Eetstoornissen beginnen dikwijls in de tienerjaren, maar kunnen zich zowel in de kinderleeftijd als op volwassenleeftijd ontwikkelen. Eetstoornissen komen vooral voor in landen met een hoog welvaartspeil, meestal bij meisjes of vrouwen en beginnen meestal tijdens de puberteit. Mensen van alle leeftijden, etnische achtergronden, geslachten en lichaamsgewichten kunnen te maken krijgen met een eetstoornis.

De precieze oorzaak voor eetstoornissen is niet bekend. Het is een gevolg van een combinatie van meerdere factoren. Zoals bij de meeste psychische problemen is er sprake van een combinatie van aanleg (genetische factoren en persoonlijkheid) en omgevingsfactoren (sociale, culturele en familiale factoren).

Ernstige ziekte

​Eetstoornissen zijn ernstige ziektes die levensgevaarlijk kunnen zijn.  Mensen kunnen sterven aan de directe of indirecte gevolgen van de stoornis. Vroege opsporing en erkenning van de ziekte zijn dus heel belangrijk. Een eetstoornis kan vaak lang duren maar kan zeker een einde hebben. Toch kan iedereen er mee te maken krijgen.

Kenmerken

De belangrijkste en meeste gekende eetstoornissen zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder (ook wel eetbuistoornis genoemd). Zowel bij anorexia als boulimia gaat het meestal om jonge vrouwen (of mannen) met een aanvankelijk normaal of licht overgewicht.

Anorexia Nervosa

Patiënten met anorexia zijn obsessioneel bezig met vermageren. Ze doen dat door zo weinig mogelijk te eten, overmatig te bewegen om energie te verliezen, te braken en/of door het gebruik van grote hoeveelheden laxeermiddelen of vochtafdrijvers. Soms worden ook eetlustremmers genomen. Ze zijn bang om in gewicht aan te komen en vermijden voedsel dat in hun ogen energierijk is. Hun eetgedrag wordt steeds strenger. Spontaan eten komt bijna niet meer voor. Honger wordt niet meer herkend. Ze hebben intense angst om te verdikken en hebben een verstoord lichaamsbeeld. Ze zien zichzelf als dik, terwijl ze broodmager zijn. Vrouwen met anorexia verliezen hun menstruatie en daarna ontstaan geleidelijk allerlei lichamelijke klachten zoals vertraagde hartslag, verlaagde bloeddruk, extreem kou, donsbeharing, osteoporose ...

Boulimia nervosa

Bij boulimia nervosa staan hevige vreetbuien met een gevoel van controleverlies en het bijhorende compensatiegedrag centraal. Men spreekt van vreetbuien als in relatief korte tijd een extreem grote hoeveelheid voedsel wordt gegeten. Getracht wordt de energie kwijt te raken door te braken, soms door gebruik van grote hoeveelheden laxeermiddelen of vochtafdrijvers, soms door nadien een tijd te vasten of overmatig te bewegen. Vele patiënten met boulimia hebben een normaal gewicht.

Eetbuistoornis

Bij deze stoornis gaat het om de aanwezigheid van eetbuien zonder compensatiegedrag. In tegenstelling tot boulimia is er dus geen sprake van braken, misbruik van medicatie of overmatig bewegen. De persoon verliest net als bij boulimia controle over zijn eetgedrag (stoppen lukt niet) en lijdt er psychisch enorm onder.

Behandeling

​Vroegtijdige erkenning en behandeling van eetstoornissen is belangrijk, omdat dit gepaard gaat met een grotere kans op herstel. Eetstoornissen vragen een multidisciplinaire aanpak (arts, psycholoog en diëtiste) en vaak een lange termijn behandeling. Vooral de psychologische aanpak is heel belangrijk voor het veranderen van gedrag en gedachten. De behandeling van de diëtist is vooral gericht op een minimale aanbrengst van alle essentiële voedingsstoffen. Een arts sluit medische problematiek uit en het monitort van de lichamelijk gezondheid.

Meer weten

Wil je meer weten, dan kan je op de website van geestelijk gezond Vlaanderen terecht voor meer info, filmpjes en leestips. ​

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering