Koolstofmonoxidevergiftiging

Wat

Koolstofmonoxide of CO is een gevaarlijk reukloos en onzichtbaar gas. Het is zelfs dodelijk, maar waarom? Hemoglobine is een eiwit dat ervoor zorgt dat ons hele lichaam wordt voorzien van zuurstofrijk bloed. In geval van binding van CO aan hemoglobin ein ons bloed  is het hemoglobine niet meer in staat om zuurstof te transporteren, waardoor weefsels afsterven.

 

​Klachten

Hou rekening met het risico op een CO-blootstelling in volgende omstandigheden:
  • iemand wordt onwel in een ruimte verwarmd door een gasboiler (badkamer);
  • meerdere personen in dezelfde woning hebben hoofdpijn en misselijkheid, of braken wanneer ze een bepaalde ruimte betreden.

Kenmerkend is dat de klachten verdwijnen na het verlaten van deze ruimte.

Een ademhalingsstilstand kan een eerste teken zijn van een snel optredende en ernstige CO-intoxicatie ten gevolge van hoge CO-concentraties. Bij tragere en minder ernstige blootstelling krijg je eerst last van algemeen onwel zijn, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Daarna word je ook kortademig en zwak. Soms word je verward, en verlies je het bewustzijn.
Wordt er niet snel hulp geboden, dan zal je in coma gaan. Door een CO-vergiftiging kan je omkeerbare maar soms ook permanente hersenschade oplopen.

Behandelen

Hoe stelt de arts CO-vergiftiging vast en wat kan hij/zij voor je doen? Hoe vaak komt deze vergiftiging voor? Wat kan je er zelf aan doen? Antwoorden op deze vragen vind je in de patiëntenrichtlijnen van gezondheidenwetenschap.be.
 
Meer weten over andere kwalen of ziekten? Bekijk dan de patiëntenrichtlijnen. Zo word je correct geïnformeerd.

Verschenen op 10 november 2015 met medewerking van www.gezondheidenwetenschap.be

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering