Kinkhoest

Kinkhoest is een acute en erg besmettelijke kinderziekte van de luchtwegen. Ze wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Bij oudere kinderen en volwassenen zijn de symptomen van deze ziekte meestal mild. Voor zuigelingen is er een groter risico op verwikkelingen. Uitzonderlijk kan kinkhoest zelfs dodelijk zijn voor een baby.  Daarom is vaccinatie tegen deze ziekte belangrijk. De voorbije jaren neemt kinkhoest in Vlaanderen alsmaar toe.

 

​Wat is kinkhoest?

Kinkhoest (of pertussis) is een ernstige, besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Ze wordt veroorzaakt door een bacterie (Bordetella pertussis) die wordt overgedragen via kleine druppeltjes bij het hoesten en niezen of via de handen. Na de besmetting duurt het meestal zeven tot veertien dagen voor de eerste symptomen optreden. De ziekte is besmettelijk gedurende de eerste drie à vier weken. Kinkhoest kan leiden tot:

 • neusbloedingen en keelbloedingen
 • zuurstofgebrek door de hoestbuien
 • longontsteking
 • hersenletsel
 • overlijden.

Klachten

 • Lijkt in het begin op een gewone verkoudheid.
 • Daarna hevige langdurige hoestbuien.
 • Gierend geluid bij inademing.
 • Benauwdheid en braken (door hevige hoestbuien).
 • De ademhaling kan onderbroken geraken bij heel jonge baby’s.
 • Ernstige verwikkelingen kunnen optreden. Doordat de hoestbuien zoveel inspanningen vergen, kunnen er hersenbloedingen of een gebrek aan zuurstof optreden. Het zuurstofgebrek kan zelfs tot een hersenletsel leiden.

Behandelen

Contacteer onmiddellijk je huisarts bij een vermoeden van kinkhoest. Deze zal waarschijnlijk antibiotica voorschrijven om verdere besmetting te vermijden. Het komt er vooral op aan om de hoestaanvallen te voorkomen of te milderen. Hoestsiropen helpen daarbij niet.

Houd een kind met kinkhoest zo rustig mogelijk tijdens een hoestbui, want bij gespannenheid gaat de ademhaling moeilijker. Zet het kind rechtop in bed.

Soms is een ziekenhuisopname noodzakelijk, omwille van ademhalingsproblemen.

Voorkomen

Er is een kinkhoestvaccin dat je beschermt tegen deze ziekte en het voorkomt ook dat je anderen besmet. De bescherming door het kinkhoestvaccin is echter niet blijvend.

Wie laat zich het best inenten?

 • Baby’s, kinderen en jongeren

Kinkhoest is zeker een ernstige ziekte bij zuigelingen, daarom is het belangrijk deze vaccinatie niet uit te stellen. Bij baby’s wordt de kinkhoestvaccinatie toegediend op de leeftijd van 8, 12 en 16 weken en op 15 maanden.  In het eerste leerjaar en in het derde jaar secundair onderwijs  wordt een herhalingsvaccin gegeven. Voor deze doelgroep is het vaccin gratis.

 • Volwassenen die met kleine kinderen omgaan:

(Toekomstige) ouders, gezinsleden van jonge baby’s, personen die kleine kinderen opvangen (al dan niet professioneel). Zo vermijden zij dat ze de ziekte zouden doorgeven aan de baby’s.

 • Zwanger of bijna zwanger?

Laat nakijken of je voldoende gevaccineerd bent tegen
kinkhoest. Als dat niet het geval is, laat je je best nog vaccineren. Zo vermijd je dat je je baby kort na de geboorte besmet. Jonge baby’s zijn erg vatbaar
voor kinkhoest en worden pas voor het eerst gevaccineerd op de leeftijd van acht weken. Meer over zwangerschap en vaccinaties vind je in de folder:

Zwangerschap en vaccinaties.

Gratis vaccin voor zwangeren en andere volwassenen

Vanaf 1 juli 2014 kunnen in Vlaanderen zwangeren en andere volwassenen zich gratis laten vaccineren tegen kinkhoest.

 • Bij zwangere vrouwen
  Dit gebeurt best tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Op die manier worden de baby’s geboren met antistoffen tegen kinkhoest die ze van hun moeder gekregen hebben. Dit beschermt hen in afwachting van hun eigen vaccinatie.
 • Bij andere volwassenen
  Het vaccin dat gebruikt wordt voor de herhalingsinenting tegen tetanus en difterie wordt nu vervangen door een vaccin dat tegelijk ook tegen kinkhoest beschermt (‘Boostrix’). Dit vaccin wordt toegediend ter gelegenheid van de herhalingsinenting tegen tetanus en difterie.
Om het vaccin gratis te kunnen krijgen moet je het eerst aanvragen via je behandelende arts.

Meer info

 
 

Verschenen op 7 februari 2013 en aangepast op 17 juni 2015 met medewerking van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Laat je vaccineren

Voorkom ziek worden. Je krijgt een terugbetaling voor erkende vaccins.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering