Astma

Astma is een chronische ziekte van de luchtwegen, die met aanvallen gepaard gaat. Tijdens een astma-aanval wordt ademen erg moeilijk. Astma kan op elke leeftijd beginnen, maar doet dat vooral tijdens de jeugd. Er bestaat een allergische en een niet-allergische vorm. De aandoening kan je met geneesmiddelen niet genezen, wel onder controle houden. Het is erg belangrijk dat je de medicatie trouw gebruikt. Bovendien vermijd je de prikkels die bij jou een aanval uitlokken, best zoveel mogelijk.

Lees het uitgebreide dossier over astma op www.longweb.be.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering