Wat is astma?

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen. Wie astma heeft, krijgt af en toe een astma-aanval en heeft dan moeite met ademen. De ziekte begint meestal al in de kindertijd, maar kan om het even wanneer in je leven voor het eerst de kop opsteken.
Overgevoelige luchtwegen liggen aan de basis van astma. Je kan een allergische of een niet-allergische vorm van astma hebben.​

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de folder “Astma… en wat nu?” en de brochure “Astma bij volwassenen: Wat moet je weten?” voor de patiënten over gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van astma bij volwassenen.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering