Wat is COPD

COPD of chronische bronchitis is een ernstige longziekte. Een hoest die niet meer overgaat en kortademigheid zijn de meest opvallende klachten. COPD komt vaak voor, maar veel mensen weten in het begin niet dat ze de ziekte hebben. Ze begint immers ongemerkt, maar wordt steeds erger als je er niets tegen doet. Hoe vroeger COPD ontdekt wordt, des te beter.
Meer uitleg over COPD vind je hieronder.
Weet je nog niets over COPD? Leer er dan meer over al spelend met de COPD-quiz voor beginners.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de folder “COPD… en wat nu?” en de brochure “COPD: Wat moet je weten?” voor de patiënten over gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering