Een klacht indienen

Wij streven naar een goede dienstverlening en tevreden leden. Jouw mening is erg belangrijk voor ons. Heb je een opmerking over onze dienstverlening of verbeterpunten? Dan kan je die hier eenvoudig doorgeven.

Onze dienst klachtenbemiddeling luistert naar jou als lid, als klant en als zorgverstrekker. We onderzoeken je opmerking grondig en zoeken naar een gepaste oplossing, weliswaar binnen de lijntjes van de wet. Staat de wetgeving geen oplossing toe? Dan is het onze taak om dit aan te kaarten bij de overheid.
  1. Vul hieronder je rijksregisternummer in. Je vindt het rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart (formaat 123456-123-12).
  2. Klik op Ga verder
  3. Geef ons je klacht en contactgegevens door.
  4. Binnen de drie werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
- -
De Socialistische Mutualiteiten en jouw ziekenfonds verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Meer informatie vind je op de privacybeleid pagina.

Meer informatie over onze klachtenprocedure  

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering