Je bent hier:

HomeContactPersOnderzoek

Ouderenzorg. Onze zorg. Ook ik ga voor alle vijf. [april 2014]

De staatshervorming hevelt een aantal belangrijke sociale bevoegdheden over naar Vlaanderen. Ook ouderenzorg. Vlaanderen staat dus voor belangrijke keuzes. Onze keuze is gemaakt. Wij vinden ouderenzorg een cruciale zorg.

 

Als Socialistische mutualiteit staan wij voor een maatschappij waar ook ouderen de beste zorgen krijgen. Als je bejaarde ouders of grootouders hebt, dan weet je dat de realiteit vaak anders is. Want ouder worden betekent meestal ook: hulpbehoevend worden. En vereenzamen.

Bejaarden schuif je niet zomaar aan de kant omdat ze economisch niet renderen. Ze maken deel uit van onze maatschappij en ze hebben recht op de beste zorgen. Allemaal.  Zonder onderscheid.

Elke oudere heeft recht op de zorg die hij nodig heeft, op de plaats die daarvoor best geschikt is. De komende maanden roepen we daarom zoveel mogelijk mensen op om hun gezicht te lenen aan de campagne en zo mee onze vijf punten te onderschrijven:
  1. Menselijke en kwaliteitsvolle ouderenzorg voor iedereen. Ouderen hebben recht op de beste zorgen. Dat staat voor ons buiten kijf. Wij gaan voluit voor menselijke, betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg. Voor iedereen. Allemaal. Zonder onderscheid.
  2. Hoe financieren we dat? Samen. Wij geloven in solidariteit tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek. Gelukkig oud worden met de juiste zorg mag geen privilege zijn. Daarom moet Vlaanderen solidair durven investeren in de ouderenzorg. Iedereen draagt bij, maar de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
  3. Het zorgaanbod moet tegemoetkomen aan de noden van ouderen. De ene oudere wil thuis blijven wonen, de andere verkiest een woonzorgcentrum. Sommigen kunnen een beroep doen op mantelzorgers, anderen niet. Elke zorgvraag is anders. Daarom moet Vlaanderen investeren in een passend aanbod en in kwaliteitsvolle jobs. Want wachtlijsten horen niet thuis in de ouderenzorg, evenmin als winstbejag. Ouderenzorg is geen koopwaar.
  4. We schuiven ouderen niet aan de kant. Ouderen maken deel uit van onze samenleving. Ze hebben hun eigen mogelijkheden en kwetsbaarheden. Net als jij en ik. Goede zorg is belangrijk, maar onvoldoende. Wij pleiten voor aangepaste woningen, psychosociale ondersteuning, bestrijding van eenzaamheid, … Wij vinden dat ouderen, ongeacht waar ze verblijven, recht hebben op respect voor hun keuze bij levenseindebeslissingen.
  5. Ouderen verdienen een warme begeleiding op maat. Ze hebben recht op een luisterend oor, een helpende hand, een warm hart. We gaan voor een ouderenzorg gedragen door mensen en sociale organisaties.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering