Je bent hier:

HomeContactPersOnderzoek

Is TTIP een paard van Troje voor de gezondheidszorg? [februari 2016]

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) voeren onderhandelingen met elkaar voor de ontwikkeling van een alomvattend vrijhandelsakkoord, het zogenaamde TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Dit handelsakkoord dreigt een significante impact te hebben op de gezondheidszorg en de ziekteverzekering en dit zowel in België, als in Europa, als onrechtstreeks in de rest van de wereld.​​

 

​Via TTIP willen de EU en de VS de handel in goederen en diensten tussen de twee grootste handelsblokken ter wereld bevorderen, via onder meer het wegwerken van douanetarieven alsook de harmonisatie van allerlei technische reguleringen, standaarden en goedkeuringsprocedures. Het akkoord gaat met andere woorden over veel meer dan handel en belangt de hele samenleving aan.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering