Je bent hier:

Home

Privacyverklaring camerabewaking

​​DVA heeft op bepaalde plaatsen van de sites nl. in en rond de kantoren en gebouwen waar het actief is beveiligingscamera’s geplaatst. Als het om bewakingscamera’s gaat, respecteert DVA de wettelijke regels waaronder de Camerawet van 21 maart 2007 en latere herzieningen. Deze camera’s bewaren niet altijd de beelden, maar geven in sommige gevallen enkel het actuele beeld weer.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van camerabeveiliging?

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van het ziekenfonds, waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker/lid/medewerker van het ziekenfonds ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenfonds plaatst camera’s met het oog op de bescherming van jouw (bezoeker en lid) fysieke veiligheid en die van haar medewerkers en van haar infrastructuur. Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van het ziekenfonds om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het ziekenfonds.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Deze termijn kan worden verlengd tot 3 maanden als blijkt dat de beelden nuttig kunnen zijn en enige bewijswaarde hebben voor bijvoorbeeld een misdrijf.  Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard).
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:
Wanneer er persoonlijke gegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal wettelijke rechten. Je rechten staan opgesomd in de privacy policy van De VoorZorg https://www.devoorzorg.be/antwerpen/Pages/privacy.aspx.
Om deze rechten uit te oefenen, kan je het contactformulier invullen of stuur je jouw schriftelijk verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Het is mogelijk dat we je vragen een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bij te voegen zodat we je identiteit kunnen controleren in geval van twijfel. Op die manier vermijden we dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Zonder de nodige identificatie kunnen we jouw verzoek niet inwilligen.

Binnen de maand brengen we je op de hoogte van het gevolg dat we aan je verzoek geven. Als je verzoek erg complex is, kan de termijn verlengd worden tot maximaal 3 maanden. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht. Als je verzoek in conflict is met de privacy van andere personen, of als het wettelijk verboden is bepaalde informatie door te geven, ontvang je hiervan binnen de maand een verklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming De VoorZorg Antwerpen
Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen
E-mail: privacy.304@devoorzorg.be

Nationale functionaris voor gegevensbescherming
Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
E-mail: privacy300@socmut.be

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering