Ziekte-uitkering tijdens de coronacrisis

Als je ziek bent en niet kan gaan werken, heb je recht op een ziekte-uitkering. Dat is niet anders voor het coronavirus. Hoe je je aangifte doet, is dan weer wel anders.

Lees hier antwoorden op alle vaak gestelde vragen. Eerst vind je de vragen op algemene vragen, dan specifiek voor werknemers, op het einde die voor zelfstandigen.​​

 

​​

Algemene vragen

Wordt mijn ziekte-uitkering nog betaald?

Ja. Hoewel onze medewerkers het druk hebben met de vele dossiers, is er momenteel geen vertraging voor de berekening en betaling van uitkeringen als we de nodige documenten tijdig ontvangen.

Doktersbriefje of vertrouwelijk?

 • Doktersbriefje voor je werkgever
  Als je ziek bent tijdens de werkweek, verwacht je werkgever wellicht een medisch attest of wit doktersbriefje als bewijs. Door de coronavirus is zo’n briefje niet steeds nodig, maar check altijd eerst bij je werkgever wat de verwachtingen zijn!

 • Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid voor ons ziekenfonds
  Om aanspraak te maken op een ziekte-uitkering, moet je een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (ook ‘vertrouwelijk’ genoemd) aan je ziekenfonds bezorgen. Lees verder bij de volgende vraag.

​​

Ik ben werknemer

Hoe vraag ik nu een ziekte-uitkering aan?

Wie ziek is en niet kan gaan werken, krijgt van zijn dokter een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid mee. Dat moet je tijdig aan ons ziekenfonds bezorgen. Tijdens de coronacrisis moet je je getuigschrift met de post (adres) aan ons bezorgen. Je kan ze uitzonderlijk niet in onze kantoren afgeven.

Je mag uitzonderlijk wel een scan maken of foto nemen van het getuigschrift en dat digitaal aan ons ziekenfonds bezorgen. Laad je scan, foto of PDF-document hier op.​

Had je een telefonische raadpleging met je arts? Dan wordt het getuigschrift via e-mail doorgestuurd. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat en wat jij nog moet doen.

Krijg ik een ziekte-uitkering als ik in quarantaine word geplaatst?

De wet laat het niet toe om een ziekte-uitkering te ontvangen als je in quarantaine wordt geplaatst. Je werkgever kan wel tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aanvragen. Lees hier meer over op de website van de RVA.

Ik ben ziek in een periode van tijdelijke werkloosheid, wat nu?

Sommige bedrijven moeten werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten door overmacht of omwille van economische redenen. Als je tijdens deze werkloosheid ziek wordt, moet je werkgever geen gewaarborgd loon betalen, maar maak je onmiddellijk aanspraak op een ziekte-uitkering. Bezorg je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dus binnen de 48 uur aan ons ziekenfonds.

En wat als je ziek werd vóór je werkgever je in tijdelijke werkloosheid plaatste? Dan betaalt je werkgever gewaarborgd loon tot de dag waarop hij je in tijdelijke werkloosheid zette. Vanaf de 1ste dag van de tijdelijke werkloosheid betaalt je ziekenfonds je een ziekte-uitkering.

Ik werk deeltijds tijdens mijn arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijke werkhervatting), wat nu?

Hierover krijgen we veel vragen, zowel van leden als van werkgevers. Breng je werkgever dus zeker op de hoogte van jouw mogelijke keuzes.

Dit zijn vaak voorkomende situaties:

 • Als je je toegelaten activiteit niet meer kan uitoefenen door een maatregel van tijdelijke of economische werkloosheid, kan je aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering kan je combineren met je ziekte-uitkering. De werkloosheid wordt gelijkgesteld met gepresteerde uren. Je werkgever moet die uren aan ons doorgeven met een code 70 (tijdelijke werkloosheid), code 71 (economische werkloosheid-arbeider) of code 76 (economische werkloosheid-bediende).

 • Opgelet: je kan géén tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen als je een gedeeltelijke werkhervatting hebt van minder dan 20 % van het volledige uurrooster. Je krijgt dan namelijk een volledige ziekte-uitkering, en die kan je niet combineren met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

 • Als je in een beschutte of sociale werkplaats werkt, kan je sinds 13 maart een tijdelijke werkloosheidsuitkering combineren met een ziekte-uitkering.

 • Je wil – bijvoorbeeld uit voorzichtigheid – je gedeeltelijke werkhervatting stopzetten. Laat dit altijd weten aan ons ziekenfonds. Doe dit per brief of e-mail. Gebruik hiervoor formulier S096 (.pdf)​. We betalen vanaf dan opnieuw je volledige uitkering. Vergeet niet om, vóór je weer aan de slag gaat, een nieuwe aanvraag gedeeltelijke werkhervatting in te dienen bij ons ziekenfonds.

 • Oefen je met toelating van de adviserend-arts een zelfstandig bijberoep uit tijdens je arbeidsongeschiktheid? En wil je je activiteit (tijdelijk) stopzetten? Laat dit dan per brief of e-mail weten aan ons ziekenfonds. Gebruik hiervoor formulier S110 (.pdf)​. We betalen tijdens de periode van onderbreking dan opnieuw je volledige uitkering. In deze situatie kan je nooit aanspraak maken op crisisoverbruggingsuitkeringen.

 • Heb je slechts een kleine gedeeltelijke tewerkstelling (maximaal 20 % van je vroegere uurrooster)? In deze situatie hebben je arbeidsprestaties sowieso geen invloed op je uitkering. Je hoeft dus niets te doen en blijft je volledige uitkering ontvangen.

 • Je werkte vóór je ziekte bijvoorbeeld in de zorg en nu vraagt je werkgever of je wil bijspringen. In dit geval moet je, vóór je weer aan de slag gaat, een aanvraag gedeeltelijke werkhervatting indienen bij ons ziekenfonds. Dat moet je ook doen als je al een toestemming voor gedeeltelijke werkhervatting hebt, maar nu meer uren wil presteren dan in je toestemming staat. Zonder voorafgaande aanvraag kan je je erkenning arbeidsongeschiktheid verliezen.


Ik ben zelfstandige

Ik word ziek, wat nu?

Neem zo snel mogelijk telefonisch contact op met je behandeld arts.

Normaal is de datum van ondertekening van je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid de vroegst mogelijke datum vanaf wanneer we je kunnen vergoeden. Voor de periode vanaf 1 maart tot 1 oktober werd deze voorwaarde geschrapt. Dat betekent dat we je uitzonderlijk betalen vanaf de begindatum van de ziekte, ook al is die vroeger dan de datum van ondertekening.

Je dokter kan het getuigschrift uitzonderlijk via e-mail opsturen. Meer info over telefonische raadplegingen en arbeidsongeschiktheid.

Ik moet mijn zaak tijdelijk sluiten. Heb ik recht op een overbruggingsuitkering?

Door de coronacrisis zijn de voorwaarden voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen versoepeld. Al na 7 opeenvolgende dagen gedwongen onderbreking kan je aanspraak maken op een uitkering. Je kan deze uitkering aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Als je gezinslast heb, krijg je een hoger bedrag. Om dat aan te tonen, heb je normaal gezien een attest van je ziekenfonds nodig. Die voorwaarde is tijdelijk geschrapt. Een verklaring op eer in het aanvraagformulier van je sociaalverzekeringsfonds volstaat. Je hoeft hiervoor dus geen contact op te nemen met ons ziekenfonds.

Je kan een crisisoverbruggingsuitkering ​slechts in uitzonderlijke gevallen combineren met een ziekte-uitkering. Als ziekenfonds zullen we je daarom vragen of je voor de maand waarin je ziek werd een crisisoverbruggingsuitkering hebt ontvangen of aangevraagd. Voor die periode betalen we geen ziekte-uitkering.

Ik werk deeltijds tijdens mijn arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijke werkhervatting), wat nu?

 • Je toegelaten activiteit is als werknemer en je wordt tijdelijk of economisch werkloos
  Je kan de werkloosheidsuitkering combineren met een ziekte-uitkering. De eerste 6 maanden ontvang je je volledige ziekte-uitkering, vervolgens ontvang je 10 % minder tot het einde van het 4de kalenderjaar na de aanvang van de toelating.

 • Je toegelaten activiteit is als zelfstandige en je moet je zaak tijdelijk sluiten
  Laat dit zo snel mogelijk weten aan ons ziekenfonds. We onderbreken je toestemming gedeeltelijke werkhervatting voor jou, zodat je opnieuw recht hebt op een volledige ziekte-uitkering. Laat dit per brief of e-mail weten aan ons ziekenfonds. Gebruik hiervoor formulier Z105 (.pdf). In deze situatie kan je nooit aanspraak maken op een crisisoverbruggingsuitkering.

​​​​​​​

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering