De meest gestelde vragen over triage- en schakelzorgcentra

Door de coronacrisis zijn er triagecentra en schakelzorgcentra in het leven geroepen. Maar waarvoor dienen deze centra juist? 

 

​​Triagecentrum

Wat is een triagecentrum?

Een triagecentrum is een centrum waar patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus worden onderzocht. Daar wordt dan bepaald of je moet getest worden, of je naar de spoedgevallendienst moet of gewoon thuis mag uitzieken.

Waarom zijn er triagecentra opgericht?

De overheid heeft besloten om triagecentra op te richten om de druk op de spoedgevallendiensten te verminderen. In de triagecentra kunnen de patiënten al een keer gezien worden door een dokter, die dan kan bepalen of een bezoek aan de spoedgevallendienst echt nodig is.

Waar bevinden de triageposten zich?

Dat hangt af van gemeente tot gemeente. Sommige bevinden zich aan een ziekenhuis of een huisartsenwachtpost, andere kan je op een centrale plaats in de gemeente terugvinden.

Wie bemant zo’n triagecentrum?

Zo’n triagepost wordt bemand door huisartsen en/of spoedartsen.

Mag ik op eigen initiatief naar een triagecentrum gaan?

Neen. Voel je je ziek? Dan moet je naar je huisarts bellen. Die kan je dan doorverwijzen naar een triagecentrum indien je verder moet onderzocht worden. De meeste triageposten werken op afspraak om te vermijden dat te veel mensen tegelijk naar de triagepost zouden komen.  Je huisarts kan je ook vertellen waar de triagepost van jouw gemeente zich bevindt. ​​


Schakelzorgcentrum

Wat is een schakelzorgcentrum? 

Een schakelzorgcentrum is een “schakel” tussen het ziekenhuis en je eigen woning. Word je uit het ziekenhuis ontslagen maar kan je nog niet naar huis? Dan kan je terecht in een schakelzorgcentrum voor verdere verzorging en ondersteuning. Over het algemeen zijn er drie groepen patiënten die verwezen worden naar een schakelzorgcentrum: 

  • Patiënten die niet besmet waren met het coronavirus, maar om een andere reden in het ziekenhuis lagen en voldoende genezen zijn, maar nog extra ondersteuning nodig hebben. 
  • Patiënten die besmet waren met het coronavirus en voldoende hersteld zijn, maar nog niet naar huis kunnen. 
  • Patiënten die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus en na onderzoek in het triagecentrum niet moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, maar ook niet terug naar huis kunnen. 

Waarom zijn er schakelzorgcentra opgericht? 

Om voldoende capaciteit te houden in de ziekenhuizen, kunnen patiënten die voldoende genezen zijn naar een schakelzorgcentrum verwezen worden. Daar kunnen ze dan verder herstellen met extra ondersteuning, voor ze terug naar huis gaan. 

Waar bevinden de schakelzorgcentra zich? 

Nog niet elke regio heeft al een schakelzorgcentrum. Afhankelijk van de situatie in je regio en in het ziekenhuis in je buurt, kan een schakelzorgcentrum worden opgericht. Een schakelzorgcentrum wordt enkel opgericht wanneer de druk in het ziekenhuis vergroot. Het is dus mogelijk dat er in jouw regio geen schakelzorgcentrum komt. 

Een schakelzorgcentrum kan zich bevinden in een hotel, jeugdverblijf, woon-zorgcentrum …  

Wie bemant zo’n schakelzorgcentrum? 

In een schakelzorgcentra zijn (huis)artsen aanwezig, maar ook verpleegkundigen, zorgkundigen … 

Ook medewerkers van de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van de ziekenfondsen staan paraat in het schakelzorgcentrum. Zij zorgen ervoor dat patiënten goed voorbereid kunnen terugkeren naar huis wanneer ze daar klaar voor zijn. Ze brengen in kaart wat je nodig hebt om thuis verder te herstellen en regelen bijvoorbeeld de thuiszorg of hulpmiddelen. Ook bieden ze een luisterend oor voor de patiënten, hun mantelzorgers en het personeel van het schakelzorgcentrum.

Kortom, alle hulp en ondersteuning die je nodig kan hebben zal aanwezig zijn in een schakelzorgcentrum. 

Mag ik op eigen initiatief naar een schakelzorgcentrum gaan? 

Neen, je kan enkel doorverwezen worden door een arts in het ziekenhuis of het triagecentrum. 


Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering