Wat verandert er op 1 januari 2019?

De kinderbijslag wordt het Groeipakket, de Vlaamse Sociale Bescherming breidt uit en voor een rit met de ambulance betaal je nu altijd hetzelfde bedrag. Ontdek wat er allemaal verandert op 1 januari 2019.​​​


 

Kinderbijslag wordt Groeipakket

De kinderbijslag heet voortaan het Groeipakket. Voor elk kind geboren in Vlaanderen vanaf 1 januari 2019 krijg je als ouder hetzelfde basisbedrag van 163,20 euro. Ten opzichte van de oude regeling is dat meer voor een 1ste kind, maar minder voor een 2de of 3de kind. Kinderen geboren vóór 2019 behouden de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Vlaamse Sociale Bescherming breidt uit

Personen met een zorgbehoefte konden al een zorgbudget krijgen bij een zorgkas. Op 1 januari 2019 breidt de Vlaamse Sociale Bescherming uit. De zorgkassen geven nu ook financiële hulp aan mensen die mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel of scooter nodig hebben. Ze nemen ook de financiering van erkende ouderenzorg op zich. Daaronder vallen woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en bepaalde dagverzorgingscentra.

Nieuwe verzekering voor medische kosten buiten een ziekenhuisopname

Zelfs als je niet in het ziekenhuis wordt opgenomen, lopen de kosten voor geneeskundige verzorging soms hoog op. Om deze kosten betaalbaar te houden, bestaat er sinds 1 januari ViviPlan​. Met deze verzekering krijg je tot 1500 euro per jaar terugbetaald voor medische kosten buiten een ziekenhuisopname. Denk aan hoorapparaten, brillen en contactlenzen, consultaties bij de psycholoog, remgelden bij artsen en van geneesmiddelen op voorschrift ... Doe je een beroep op kraamzorg of palliatieve zorg of heb je het statuut ‘chronische ziekte’, dan krijg je jaarlijks een vast bedrag. Kortom, ViviPlan zorgt voor jou en heel je clan, op welke leeftijd dan ook.

Vervoer met de ambulance kost nu altijd 60 euro

Voor een rit met de ambulance na een oproep naar het noodnummer 112 betaalde je tot nu 64,37 euro voor de eerste 10 kilometer. Vanaf de 11de kilometer kwam daar 6,43 euro bij per kilometer, vanaf de 21ste kilometer 4,92 euro. Hoewel de factuur flink kon oplopen, kreeg je wel 50 % terugbetaald.

Vanaf 1 januari betaal je altijd hetzelfde tarief voor dringend ziekenvervoer, ongeacht de afstand: 60 euro. Er is geen terugbetaling meer.

Laagvariabele zorg: vast tarief voor standaard ingrepen

Vanaf 1 januari 2019 verandert de financiering van laagvariabele zorg in ziekenhuizen. Voor een bevalling, blindedarmontsteking of knieprothese betaal je een vast bedrag, ongeacht in welk ziekenhuis je bent opgenomen. De artsen die je verzorgen ontvangen ook een vast bedrag van de ziekteverzekering. Laagvariabele zorg heeft betrekking op 57 patiëntengroepen, goed voor zo’n 10 % van alle ingrepen in het ziekenhuis.​​

De zorg die je als patiënt krijgt verandert niet. Alleen je ziekenhuisfactuur verandert. In plaats van een lijst met verschillende medische prestaties, staat er nu 1 ingreep, met het vaste bedrag dat het ziekenfonds aan het ziekenhuis betaalt en het vaste bedrag (remgeld) dat jij moet betalen.

Materiaalkosten en geneesmiddelen vallen nog niet onder dit systeem. Die worden dus nog altijd apart aangerekend, waardoor de kosten kunnen verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis.

Let op: als je kiest voor een eenpersoonskamer mogen artsen ereloonsupplementen aanrekenen. Dat blijft ook zo in het systeem van laagvariabele zorg. Informeer je op voorhand​ over hoeveel ereloonsupplementen je ziekenhuis aanrekent of kies voor een tweepersoonskamer.

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker breidt uit

Dankzij het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker​ worden Vlamingen vanaf hun 53ste uitgenodigd voor een preventieve screening. Vroege opsporing is cruciaal voor de genezingskans. Door de screenings worden er 21 % meer dikkedarmkankers opgespoord.

In 2019 breidt de leeftijdsgroep uit, waardoor je uitgenodigd kan worden vanaf je 51ste. Wie 51 of 52 jaar oud is en de afgelopen 2 jaar nog niet is getest door zijn huisarts en de afgelopen 10 jaar geen coloscopie heeft gehad, krijgt nu ook een uitnodiging om zich te laten screenen.

Vanaf 2020 worden ook de 50-jarigen uitgenodigd.

Terugbetaling medicatie voor alle patiënten met hepatitis C

Vanaf 1 januari krijgen alle patiënten met hepatitis C hun antivirale medicijnen terugbetaald. Tot nu toe was er alleen een terugbetaling voor patiënten bij wie de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt. Dat wordt nu uitgebreid naar alle hepatitis C-patiënten. Ons ziekenfonds juicht dit toe, maar betreurt dat het zo lang heeft geduurd om deze dure geneesmiddelen terug te betalen.

Geen ledenvoordelen meer voor wie bijdrage niet betaalde

Vanaf 1 januari mag je ziekenfonds je geen voordelen meer geven als je je ledenbijdrage niet of niet volledig betaalde. Deze nieuwe regel geldt voor alle ziekenfondsen en voor alle terugbetalingen vanuit de aanvullende verzekering. Betaal je ledenbijdrage op tijd en geniet van alle voordelen en terugbetalingen.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering