Nieuwe ziekteaangifte

​Vanaf 1 januari 2016 verandert de procedure voor de ziekteaangifte grondig. Het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid, waarmee de patiënt zijn arbeidsongeschiktheid bij het ziekenfonds aangeeft, ziet er vanaf dan ook anders uit. Op het nieuwe getuigschrift staan niet alleen de diagnose en de identificatie van de behandelende arts, maar ook de begindatum én de verwachte einddatum van de arbeidsongeschiktheid.​

Wat is nieuw?

Wat is nieuw vanaf 1 januari 2016?

 • Op het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid moet de behandelende arts behalve de begindatum ook de verwachte einddatum van de arbeidsongeschiktheid invullen.
 • De adviserend geneesheer erkent de ziekte van de begindatum tot en met de einddatum die de behandelende arts heeft voorgesteld. Dit betekent dat het ziekenfonds een ziekte-uitkering betaalt tot en met de einddatum die de behandelende arts vooropstelt.
 • Als de adviserend geneesheer van het ziekenfonds niet akkoord gaat met de voorgestelde einddatum, dan nodigt hij de patiënt uit voor een medische controle.
   • Oordeelt de adviserend geneesheer dat de voorgestelde einddatum te laat ligt? Dan vervroegt hij die datum. De adviserend geneesheer neemt bij voorkeur ook contact op met de behandelende arts.
   • Oordeelt de adviserend geneesheer dat de voorgestelde einddatum te vroeg ligt? Dan neemt de adviserend geneesheer altijd contact op met de behandelende arts. Alleen de behandelende arts kan immers een nieuw getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid met een latere einddatum invullen.
 • Blijft de patiënt langer ziek dan de voorgeschreven (en door de adviserend geneesheer erkende) einddatum (=bij verlenging)? Dan moet de behandelende arts een nieuw getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid invullen met de nieuwe einddatum. Dit getuigschrift moet binnen de 48 uur na de aanvangsdatum van de verlenging aan het ziekenfonds bezorgd worden.

Nieuwe getuigschriften nodig?

 

Veelgestelde vragen

Hoe vult de behandelende arts de einddatum van de ziekte correct in?

De arts moet altijd de kalenderdag net vóór de dag waarop de patiënt weer kan gaan werken als einddatum invullen op het getuigschrift.

Het ziekenfonds berekent en betaalt ziekte-uitkeringen altijd alsof de patiënt 6 dagen per week werkt, van maandag tot en met zaterdag. Het maakt daarbij niet uit of de patiënt voltijds of deeltijds als werknemer werkt, werkzoekende is, of aan de slag is als zelfstandige.

Stel dat de patiënt gewoonlijk van maandag tot en met vrijdag werkt. De arts verwacht dat de patiënt maandag opnieuw aan het werk kan. De patiënt blijft dus ziek tot en met zondag, en de arts noteert zondag als einddatum op het getuigschrift.

Als de arts als einddatum van de ziekte vrijdag zou noteren, dan gaat het ziekenfonds ervan uit dat de patiënt zaterdag weer aan het werk gaat. De patiënt krijgt in dat geval geen uitkering voor zaterdag, hoewel hij daar wel recht op heeft.

Wat als de patiënt langer ziek blijft dan de voorziene einddatum?

Als de patiënt langer ziek blijft dan de voorziene einddatum, dan moet de arts een nieuw getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid invullen met een nieuwe einddatum.

De begindatum van de verlenging moet naadloos aansluiten op de eerder voorgeschreven einddatum. Bij twijfel mag de begindatum van de verlenging de einddatum van de vorige aangifte zelfs overlappen.

Als er een onderbreking is tussen de einddatum van de vorige aangifte en de begindatum van de verlenging, dan is het ziekenfonds wettelijk verplicht om de informatie over het inkomen opnieuw op te vragen aan de patiënt en zijn werkgever. Dat zorgt voor extra papierwerk voor de patiënt zelf, zijn werkgever en zijn ziekenfonds.

Wat als de patiënt langer dan 1 jaar ziek is?

De behandelende arts moet geen getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid meer invullen zodra de patiënt langer dan 1 jaar ziek is.

Gedurende het eerste jaar van de ziekte volgt de adviserend geneesheer de patiënt mee op. Na het eerste jaar volgt de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) van het RIZIV de patiënt mee op. Net zoals voorheen, bepaalt de GRI ook in de nieuwe regeling tot hoe lang de patiënt erkend ziek is.

Wat als de patiënt ziek is op 31 december 2015 en ziek blijft in 2016?

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om voor alle patiënten het nieuwe getuigschrift te gebruiken, ook voor wie al ziek was in 2015.

Tot en met 31 december 2015 kunnen patiënten het oude getuigschrift (zonder einddatum) gebruiken. Als een patiënt die al ziek was vóór 1 januari 2016 opnieuw op consultatie komt in 2016, dan moet de behandelende arts een nieuw getuigschrift (met einddatum) invullen.

Aangiftetermijnen

Wanneer moet de patiënt het getuigschrift aan zijn ziekenfonds bezorgen?

De patiënt heeft er alle belang bij om zijn ziekte tijdig bij het ziekenfonds aan te geven. Bij laattijdige aangifte ligt de uitkering 10 procent lager.

 • Verklaart de arts een patiënt voor de eerste keer arbeidsongeschikt?

Dan moet de patiënt het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid vóór het einde van de periode van gewaarborgd loon aan zijn ziekenfonds bezorgen. De aangiftetermijn hangt dus af van het statuut van de patiënt:

  • werkzoekenden en interimarissen: binnen 48 uur na het begin van de ziekte
  • arbeiders: binnen 14 dagen na het begin van de ziekte
  • bedienden en zelfstandigen: binnen 28 dagen na het begin van de ziekte
 • Verlengt de arts de ziekteperiode van de patiënt, of wordt de patiënt opnieuw ziek binnen 14 dagen na werkhervatting?

Dan moet de patiënt het getuigschrift met de nieuwe einddatum altijd binnen 48 uur aan het ziekenfonds bezorgen.

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering