Je uitkering voor invaliditeit

Vanaf je tweede ziektejaar krijg je een uitkering voor invaliditeit. ​Je kan hier de betaalkalender (uitbetalingskalender) en de bedragen raadplegen.​​​​

Uitbetaling uitkering

Maandelijkse uitkering

De uitkering voor invaliditeit wordt maandelijks aan het einde van de maand uitbetaald. Het geld van je uitkering wordt gestort op je rekeningnummer dat je opgegeven hebt.

Het bedrag van je uitkering kan verminderd worden als je nog een vergoeding krijgt als gevolg van een arbeidsongeval, een beroepsziekte, een ongeval gemeen recht, enz.

Alle uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid worden steeds berekend en betaald op basis van een week met zes werkdagen. Ook als je altijd vijf dagen per week gewerkt hebt, zal je uitkering omgezet worden naar zogenaamde zesdaagse werkweek en krijg je voor zes dagen per week een uitkering. Dit is dus normaal en daar hoef je je geen zorgen over te maken.

Betaalkalender invaliditeitsuitkering

 

​​perio​de​

bet​​al​in​g

vermoedel​ijk op je rekening​​

​januari 2015

​27.01.2015

30.01.2015

​februari 2015

​24.02.2015

27.02.2015

​maart 2015

​26.03.2015

​31.03.2015

​april 2015

​27.04.2015

​30.04.2015

​mei 2015

​26.05.2015

​29.05.2015

​juni 2015

​25.06.2015

​30.06.2015

​juli 2015

​28.07.2015

​31.07.2015

​augustus 2015

​26.08.2015

31.08.2015

​september 2015

​25.09.2015

30.09.2015

oktober 2015

​27.10.2015

​30.10.2015

​november 2015

​25.11.2015

​30.11.2015

​december 2015

​21.12.2015

​24.12.2015

 

Bedrag uitkering

Werknemers

De uitkering voor invaliditeit bedraagt:

  • 65 % van je laatste brutoloon voor personen met gezinslast
  • 55 % van je laatste brutoloon voor alleenstaanden
  • 40 % van je laatste brutoloon voor samenwonenden

Het bedrag van je uitkering wordt wel begrensd. Je uitkering kan nooit meer bedragen dan een vooraf bepaald maximumbedrag en nooit minder dan vooraf bepaald minimumbedrag.

Was je werkloos op het moment dat je arbeidsongeschikt werd? Dan wordt je uitkering voor invaliditeit berekend op basis van het basisloon (bepaald door de instelling die je werkloosheidsuitkeringen betaalde).

Bekijk het overzicht van de minimum- en maximumbedragen.​

Zelfstandigen

Als zelfstandige ontvang je een forfaitair bedrag. Dat bedrag is afhankelijk van je gezinssamenstelling en de inkomsten van je gezinsleden of huisgenoten. Ook het feit of je bedrijf al dan niet is stopgezet, beïnvloedt de daguitkering.

Er bestaan zes verschillende forfaitaire dagbedragen:

  • dagbedrag met gezinslast zonder stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag met gezinslast met stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor alleenstaande zonder stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor alleenstaande met stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor samenwonende zonder stopzetting van bedrijf
  • dagbedrag zonder gezinslast voor samenwonende met stopzetting van bedrijf

De gezinssamenstelling wordt nagegaan op basis van de gegevens van het Rijksregister. ​

Inhaalpremie mei

Wie ontvangt de inhaalpremie?

Werd je arbeidsongeschikt als werknemer, werkloze of zelfstandige, dan heb je in mei mogelijk recht op de inhaalpremie, ook wel vakantiegeld voor invaliden genoemd.
 

Je moet hiervoor aan twee voorwaarden voldoen:

 • Je bent op 31 december van het voorgaande jaar één jaar of twee jaar (of langer) arbeidsongeschikt.
 • Je bent dit jaar in mei nog steeds arbeidsongeschikt. 

Hoeveel bedraagt de inhaalpremie?

Was je als werknemer of werkloze op 31 december 2014 één jaar arbeidsongeschikt, dan ontvang je bovenop je uitkeringen voor mei een bedrag van 308,09 euro.
 
Was je als werknemer of werkloze op 31 december 2014 minstens twee jaar arbeidsongeschikt, dan ontvang je bovenop je uitkeringen voor mei een bedrag van 468,09 euro. 
 

Was je als zelfstandige op 31 december 2014 één jaar of reeds langer arbeidsongeschikt, dan ontvang je bovenop je uitkeringen voor mei een bedrag van 208,09 euro. 

Automatische uitbetaling

Wij gaan voor jou na of je recht hebt. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen.

Nog vragen?

Openingsuren en diensten

Op de kantoorpagina kan je een 'eigen' kantoor kiezen

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

Tel:
011 24 99 11