Vaccinatieschema

Bekijk online je vaccinatieschema. Dokters en zorgverleners registreren de vaccins die ze toedienen. Ons ziekenfonds heeft er mee voor geijverd dat ook jij als patiënt je vaccinatiegegevens zou kunnen bekijken. Dan kan vanaf nu dankzij de Patient Health Viewer.​​​

Vaccinatieschema

​​

Vaccinatiegegevens inkijken

Dokters en zorgverleners die een vaccin toedienen, registreren dit. Zo kunnen zij op elk moment nakijken of je al gevaccineerd bent. De Patient Health Viewer is ontwikkeld binnen het beveiligde Vitalink-platform van de Vlaamse Overheid en geeft jou als patiënt ook de kans om je vaccinatiegegevens te bekijken. Het is in jouw voordeel:

  1. Als patiënt kan je steeds nagaan wanneer je je laatste vaccin gekregen hebt. Snel en eenvoudig. Je hoeft geen afzonderlijke boekjes of kaartjes meer bij te houden waarop je vaccinaties geregistreerd staan. 
  2. Het Vitalink-platform biedt zorgverleners de mogelijkheid om je vaccinatiegegevens te raadplegen als je hiervoor je toestemming gegeven hebt. Dat kan nuttig zijn wanneer je bijvoorbeeld in een wachtpost of op een spoeddienst onderzocht wordt. Zo kan de zorgverlener in kwestie onder meer een betere diagnose stellen, dubbele vaccinaties vermijden en de kans op allergische reacties beperken.

Geef eerst je toestemming

Je gegevens mogen pas gedeeld worden als je jouw toestemming gegeven hebt voor het online delen van je medische gegevens. Die toestemming geef je via eHealthConsent. Lees er hier alles over.  

Installeer Patient Health Viewer 

Als patiënt kan je jouw gegevens raadplegen dankzij de Patient Health Viewer. Met deze software krijg je toegang tot de versleutelde gegevens. Je hebt hiervoor wel je elektronische identiteitskaart (eID), je pincode en een kaartlezer nodig.

Veel gestelde vragen

Welke gegevens kan je zien?

Volgende gegevens vind je terug in de Patient Health Viewer:
  • de datum van de vaccinatie
  • het vaccin dat werd toegediend
  • de ziekte waartegen je werd gevaccineerd

Voor je kinderen die ouder zijn dan zes jaar kan je de gegevens bekijken door in te loggen met hun kids-ID of eID.

De vaccinatiegegevens van je kinderen die jonger zijn, kan je niet opvragen via dit systeem (omwille van gebruik van de kids-ID). Deze gegevens kan je navragen bij je huisarts of bij Kind & Gezin. Ons ziekenfonds blijft er wel voor ijveren dat je ook deze gegevens via de Patient Health Viewer zou kunnen bekijken.

Vanwaar komen de gegevens?

De gegevens worden overgenomen uit Vaccinnet, het Vlaamse bestel- en registratiesysteem van vaccins voor ‘vaccinatoren’ zoals huisartsen en kinderartsen. Al vele jaren registreren zij via deze toepassing de toegediende vaccins. Ook de vaccins die je kind krijgt via het CLB of Kind & Gezin worden via dit systeem bijgehouden.
 
Vanaf 2014 zijn huisartsen en kinderartsen verplicht om de vaccinaties te registreren in Vaccinnet. Omdat dit tot nu toe niet verplicht was, bestaat wel de kans dat je niet alle vaccins die je de voorbije jaren gekregen hebt, geregistreerd ziet staan.

Vragen bij je gegevens of ontbrekende gegevens toevoegen?

Heb je vragen over de vaccins die je gekregen hebt? Raadpleeg dan je huisarts voor bijkomende uitleg.

Heb je in het verleden een bepaalde vaccinatie gekregen, maar vind je die niet terug in je vaccinatieschema? Bespreek dit dan met je huisarts en vraag of de mogelijkheid bestaat om dit toe te voegen in je gegevens in Vaccinet.

Vitalink

Wat is Vitalink?

Vitalink is een digitaal initiatief van de Vlaamse overheid. Het biedt zorgverleners de kans om zorg- en welzijnsinformatie op een veilige en eenvoudige manier met elkaar te delen. Gedeelde zorg is immers betere zorg.

Zorgverleners delen alleen gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor een goede opvolging van de zorg die je nodig hebt. Het gaat dan bijv. om de vaccinaties die je gekregen hebt of de medicatie die voorgeschreven werd.

Voorbeeld

Mia is 60 jaar en hartpatiënt. Dagelijks neemt ze verschillende geneesmiddelen en krijgt ze hulp van verschillende zorgverleners.
Om de uitwisseling van informatie efficiënter en vlotter te laten verlopen, kunnen zorgverleners de Vitalink-toepassingen gebruiken. Zo kunnen ze bijv. het medicatieschema van Mia raadplegen. Zo weet elke zorgverlener welke geneesmiddelen Mia inneemt en kan hij of zij rekening houden met geneesmiddelen die elkaars werking kunnen beïnvloeden of bemoeilijken.

Privacy en toegang

Enkel jij en de huisarts die jouw globaal medisch dossier beheert (GMD), hebben automatisch toegang tot de gegevens binnen Vitalink. Andere zorg- en hulpverleners krijgen toegang op voorwaarde dat jij hiervoor je toestemming gegeven hebt.

Contacteer ons

Voor algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering.

De Voorzorg

Capucienenstraat 10
3500 Hasselt

011 24 99 11