Kinesitherapie

​Ons ziekenfonds betaalt een flink deel van je kosten bij de kinesist terug.​​

 

Wanneer krijg je een terugbetaling?  

typ​e aandoening voorwaarden​

max. aantal verstrekkingen

​gewone aandoeningen zoals verstuikte enkel
 • ​voorgeschreven door een arts
 • het voorschrift mag max. 18 verstrekkingen tellen
 • ​18 per kalenderjaar
 • kan twee keer worden verlengd

​zware pathologie (E)

 • ​voorgeschreven door een arts
 • het voorschrift mag max. 60 verstrekkingen tellen
 • akkoord van de adviserend geneesheer voor max. 3 jaar
 • ​geen beperking

​zware pathologie met functionele beperkingen (acuut)

 • ​​voorgeschreven door een arts
 • het voorschrift mag max. 60 verstrekkingen tellen               
 • kennisgeving aan de adviserend geneesheer
 • ​60 verstrekkingen  per jaar

​zware pathologie met functionele beperkingen (chronisch)

 • ​voorgeschreven door een arts
 • het voorschrift mag max. 60 verstrekkingen tellen            
 • kennisgeving aan de adviserend geneesheer
 • ​60 verstrekkingen per kalenderjaar
 • kan twee keer worden verlengd
​perinatale kinesitherapie
 • ​voorgeschreven door een arts
 • ​negen per zwangerschap
​verstrekkingen tijdens een ziekenhuisopname
 • ​voorgeschreven door een arts
 • een voorschrift kan max. 60 verstrekkingen tellen
 • ​geen beperking

 

In bepaalde gevallen heb je recht op een hogere tussenkomst:

 • Als je bent opgenomen voor reanimatiebehandelingen of voor sommige heelkundige ingrepen, heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming gedurende de eerste drie maanden, vanaf de dag dat de reanimatie of heelkundige ingreep plaatsvond.
 • Als je na een ziekenhuisopnameopname recht hebt op een tegemoetkoming voor hulp bij handelingen uit het dagelijkse leven.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

 • Je behandeling dient voorgeschreven te zijn door een erkende arts.
 • Je behandeling moet aanvatten binnen een periode van twee maanden die volgt na het opmaken van het voorschrift door je arts, of na het verstrijken van de termijn die door je arts uitdrukkelijk is vermeld.

Hoe krijg je een terugbetaling?

Je bezorgt aan het ziekenfonds het getuigschrift voor verstrekte hulp dat je gekregen hebt van je kinesist.

 

Dit zijn algemene bedragen en procedures. Informeer je bij ons ziekenfonds om je concrete rechten en terugbetaling te kennen.

Ledenvoordelen

Ons ziekenfonds heeft uitgebreid pakket medische voordelen en vergoedingen. 

Nog vragen?

Openingsuren en diensten

Op de kantoorpagina kan je een 'eigen' kantoor kiezen

Contacteer ons

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering

Tel:
Tel. 03 285 44 44